Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Máng Đèn

207 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Máng đèn tán quang (lắp âm) T5 Comet 4 Bóng/0,6m (CFR414/E) - 100 %
1.120.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) T5 Comet 3 Bóng/0,6m (CFR314/E) - 100 %
850.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) T5 Comet 2 Bóng/0,6m (CFR214/E) - 100 %
570.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán xạ led thanh Comet 9W/4 Bóng (CLCFRP4066) - 100 %
1.400.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán xạ led thanh Comet 9W/3 Bóng (CLCFRP3066) - 100 %
1.200.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán xạ led thanh Comet 9W/2 Bóng (CLCFRP2066) - 100 %
750.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang led thanh Comet 12W/4 Bóng (CLCFR4126) - 100 %
1.500.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang led thanh Comet 9W/4 Bóng (CLCFR4066) - 100 %
950.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang led thanh Comet 12W/3 Bóng (CLCFR3126) - 100 %
1.300.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang led thanh Comet 9W/3 Bóng (CLCFR3066) - 100 %
800.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang led thanh Comet 12W/2 Bóng (CLCFR2126) - 100 %
850.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang led thanh Comet 9W/2 Bóng (CLCFR2066) - 100 %
550.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 18W/4 Bóng (CSR412/E) - 100 %
1.640.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 9W/4 Bóng (CSR406/E) - 100 %
1.060.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 18W/3 Bóng (CSR312/E) - 100 %
1.360.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 9W/3 Bóng (CSR306/E) - 100 %
880.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 18W/2 Bóng (CSR212/E) - 100 %
860.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 9W/2 Bóng (CSR206/E) - 100 %
600.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 18W/1 Bóng (CSR112/E) - 100 %
560.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 9W/1 Bóng (CSR106/E) - 100 %
370.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 18W/4 Bóng (CFR412/E) - 100 %
1.600.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 9W/4 Bóng (CFR406/E) - 100 %
1.000.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 18W/3 Bóng (CFR312/E) - 100 %
1.320.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 19W/3 Bóng (CFR306/E) - 100 %
840.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 18W/2 Bóng (CFR212/E) - 100 %
850.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 9W/2 Bóng (CFR206/E) - 100 %
530.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 18W/1 Bóng (CFR112/E) - 100 %
540.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 9W/1 Bóng (CFR106/E) - 100 %
360.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 18W/4 Bóng (CSR412) - 100 %
1.740.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 9W/4 Bóng (CSR406) - 100 %
1.235.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 18W/3 Bóng (CSR312) - 100 %
1.420.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 9W/3 Bóng (CSR306) - 100 %
950.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 18W/2 Bóng (CSR212) - 100 %
900.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 9W/2 Bóng (CSR206) - 100 %
680.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 18W/1 Bóng (CSR112) - 100 %
590.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 9W/1 Bóng (CSR106) - 100 %
390.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (âm trần) Comet 18W/4 Bóng (CFR412) - 100 %
1.750.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (âm trần) Comet 9W/4 Bóng (CFR406) - 100 %
1.020.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (âm trần) Comet 18W/3 Bóng (CFR312) - 100 %
1.500.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (âm trần) Comet 9W/3 Bóng (CFR306) - 100 %
870.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (âm trần) Comet 18W/2 Bóng (CFR212) - 100 %
900.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (âm trần) Comet 9W/2 Bóng (CFR206) - 100 %
550.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (âm trần) Comet 18W/1 Bóng (CFR112) - 100 %
650.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (âm trần) Comet 9W/1Bóng (CFR106) - 100 %
370.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Tube Led & Máng Đèn Batten Comet 16W (SLB112/G) - 100 %
115.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Tube Led & Máng Đèn Batten Comet 8W (SLB106/G) - 100 %
85.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Tube Led & Máng Đèn Batten Comet 18W (SLBT112/G) - 100 %
165.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Tube Led & Máng Đèn Batten Comet 9W (SLBT106/G) - 100 %
115.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Tube Led & Máng Đèn Batten Comet 18W (SLBT112) - 100 %
250.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Tube Led & Máng Đèn Batten Comet 9W (SLBT106) - 100 %
190.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft