Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện Trần Phú

43 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Bảng giá bán buôn dây điện Trần Phú năm 2021 - 23 %
10.000 VND
7.700 VND
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây cáp điện Trần Phú năm 2021 - 23 %
10.000 VND
7.700 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x6.0 - 23 %
30.584 VND
23.550 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x4.0 - 23 %
20.584 VND
15.850 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x2.5 - 24 %
13.416 VND
10.330 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x1.5 - 24 %
8.260 VND
6.360 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x6.0 - 24 %
64.416 VND
49.600 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x4.0 - 23 %
43.506 VND
33.500 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x2.5 - 23 %
28.961 VND
22.300 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.5 - 23 %
17.597 VND
13.550 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.0 - 23 %
12.805 VND
9.860 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x10 - 23 %
50.909 VND
39.200 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x1.0 - 23 %
5.584 VND
4.300 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x2.5 - 34 %
57.436 VND
38.482 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x1.5 - 34 %
35.641 VND
23.879 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x2.5 - 34 %
44.231 VND
29.634 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x1.5 - 34 %
27.295 VND
18.287 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x1.0 - 34 %
20.385 VND
13.657 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x0.75 - 23 %
15.948 VND
12.280 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x2.5 - 24 %
32.338 VND
24.900 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x1.5 - 23 %
19.597 VND
15.090 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x1.0 - 23 %
14.727 VND
11.340 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x0.75 - 24 %
11.390 VND
8.770 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây xúp dính VCm 2x4.0 - 34 %
43.462 VND
29.119 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây xúp dính VCm 2x2.5 - 34 %
29.231 VND
19.584 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây xúp dính VCm 2x1.5 - 34 %
17.692 VND
11.853 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây xúp dính VCm 2x0.75 - 23 %
8.571 VND
6.600 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft