Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện Trần Phú

43 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Bảng giá bán buôn dây điện Trần Phú năm 2021 - 100 %
10.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây cáp điện Trần Phú năm 2021 - 100 %
10.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.0 - 21 %
12.805 VND
10.116 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.5 - 21 %
17.597 VND
13.902 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x2.5 - 22 %
28.961 VND
22.879 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x4.0 - 21 %
43.506 VND
34.370 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x6.0 - 21 %
64.416 VND
50.889 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x1.5 - 22 %
8.260 VND
6.525 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x2.5 - 21 %
13.416 VND
10.599 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x4.0 - 22 %
20.584 VND
16.261 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x6.0 - 22 %
30.584 VND
24.161 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x0.75 - 22 %
11.390 VND
8.998 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x1.0 - 22 %
14.727 VND
11.634 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x1.5 - 21 %
19.597 VND
15.482 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x2.5 - 22 %
32.338 VND
25.547 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x1.0 - 22 %
5.584 VND
4.411 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x10 - 22 %
50.909 VND
40.218 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây xúp dính VCm 2x0.75 - 22 %
8.571 VND
6.771 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây xúp dính VCm 2x1.5 - 21 %
17.692 VND
13.977 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây xúp dính VCm 2x2.5 - 22 %
29.231 VND
23.092 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây xúp dính VCm 2x4.0 - 21 %
43.462 VND
34.335 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x0.75 - 21 %
15.948 VND
12.599 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x1.0 - 22 %
20.385 VND
16.104 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x1.5 - 22 %
27.295 VND
21.563 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x2.5 - 22 %
44.231 VND
34.942 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x1.5 - 22 %
35.641 VND
28.156 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x2.5 - 22 %
57.436 VND
45.374 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft