Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Máng Đèn BATTEN

58 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Máng đèn Slim LED Batten T5 (BN068C) Philips 7W (LED 600lm/600mm) - 100 %
139.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Slim LED Batten T5 (BN068C) Philips 10W (LED 900lm/900mm) - 100 %
179.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Slim LED Batten T5 (BN068C) Philips 14W (LED 1200lm/1200mm) - 100 %
199.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Slimline LED Batten Philips 9W (LED 800lm/600mm) - 100 %
272.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Slimline LED Batten Philips 18W (LED 1600lm/1200mm) - 100 %
459.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Led Batten T8 (BN012C) Philips 21W (Led Batten 2000lm/1200mm) - 100 %
235.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Slim LED Batten T5 (BN068C) Philips 4W (LED 300lm/300mm) - 100 %
99.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten T5 (gắn phản xạ) Comet 1 bóng/ 1,2m (SBCR128) - 100 %
200.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten T5 (gắn phản xạ) Comet 2 bóng/ 1,2m (SBCR228) - 100 %
380.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimline (Ballast điện tử) Comet 1 bóng/ 1,2m (SLBT140) - 100 %
101.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten T8 (gắn phản xạ) Comet 1 bóng/ 0,6m (CFBR120/E) - 100 %
145.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten T8 (gắn phản xạ) Comet 1 bóng/ 1,2m (CFBR140/E) - 100 %
182.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten T8 (gắn phản xạ) Comet 2 bóng/ 0,6m (CFBR220/E) - 100 %
190.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten T8 (gắn phản xạ) Comet 2 bóng/ 1,2m (CFBR240/E) - 100 %
280.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten T5 (gắn phản xạ) Comet 1 bóng/ 0,6m (SBCR114) - 100 %
160.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit Comet 1 bóng/ 0,6m (SBBO120) - 100 %
108.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit Comet 1 bóng/ 1,2m (SBBO140) - 100 %
116.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit Comet 2 bóng/ 0,6m (SFBO220) - 100 %
167.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit Comet 2 bóng/ 1,2m (SFBO240) - 100 %
195.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit Comet 2 bóng/ 1,2m (SBBO240) - 100 %
195.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit (Ballast điện tử) Comet 1 bóng/ 0,6m (SFBE220) - 100 %
125.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit (Ballast điện tử) Comet 2 bóng/ 1,2m (SFBE240) - 100 %
147.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Innovation Comet 1 bóng/ 0,6m (SBC120) - 100 %
109.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Innovation Comet 1 bóng/ 1,2m (SBC140) - 100 %
116.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Standardkit Comet 1 bóng/ 1,2m (CFBO140) - 100 %
135.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Innovation Comet 1 bóng/ 0,6m (SBO120) - 100 %
115.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Standardkit Comet 2 bóng/ 0,6m (CFBO220) - 100 %
180.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Innovation Comet 1 bóng/ 1,2m (SBO140) - 100 %
124.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Standardkit Comet 2 bóng/ 1,2m (CFBO240) - 100 %
203.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Innovation Comet 2 bóng/ 1,2m (SBO240) - 100 %
199.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit Comet 1 bóng/ 0,6m (SFBO120) - 100 %
108.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit Comet 1 bóng/ 1,2m (SFBO140) - 100 %
116.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Comet 1 bóng/ 0,6m (CFBC120) - 100 %
112.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft