Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Máng Đèn BATTEN

59 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
83.200 VND
Chọn so sánh
Máng đèn Slim LED Batten T5 (BN068C) Philips 7W (LED 600lm/600mm) - 100 %
139.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Slim LED Batten T5 (BN068C) Philips 10W (LED 900lm/900mm) - 100 %
179.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Slim LED Batten T5 (BN068C) Philips 14W (LED 1200lm/1200mm) - 100 %
199.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Slimline LED Batten Philips 9W (LED 800lm/600mm) - 100 %
272.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Slimline LED Batten Philips 18W (LED 1600lm/1200mm) - 100 %
459.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Led Batten T8 (BN012C) Philips 21W (Led Batten 2000lm/1200mm) - 100 %
235.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Slim LED Batten T5 (BN068C) Philips 4W (LED 300lm/300mm) - 100 %
99.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten T5 (gắn phản xạ) Comet 1 bóng/ 1,2m (SBCR128) - 100 %
200.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten T5 (gắn phản xạ) Comet 2 bóng/ 1,2m (SBCR228) - 100 %
380.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimline (Ballast điện tử) Comet 1 bóng/ 1,2m (SLBT140) - 100 %
101.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten T8 (gắn phản xạ) Comet 1 bóng/ 0,6m (CFBR120/E) - 100 %
145.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten T8 (gắn phản xạ) Comet 1 bóng/ 1,2m (CFBR140/E) - 100 %
182.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten T8 (gắn phản xạ) Comet 2 bóng/ 0,6m (CFBR220/E) - 100 %
190.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten T8 (gắn phản xạ) Comet 2 bóng/ 1,2m (CFBR240/E) - 100 %
280.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten T5 (gắn phản xạ) Comet 1 bóng/ 0,6m (SBCR114) - 100 %
160.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit Comet 1 bóng/ 0,6m (SBBO120) - 100 %
108.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit Comet 1 bóng/ 1,2m (SBBO140) - 100 %
116.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit Comet 2 bóng/ 0,6m (SFBO220) - 100 %
167.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit Comet 2 bóng/ 1,2m (SFBO240) - 100 %
195.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit Comet 2 bóng/ 1,2m (SBBO240) - 100 %
195.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit (Ballast điện tử) Comet 1 bóng/ 0,6m (SFBE220) - 100 %
125.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit (Ballast điện tử) Comet 2 bóng/ 1,2m (SFBE240) - 100 %
147.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Innovation Comet 1 bóng/ 0,6m (SBC120) - 100 %
109.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Innovation Comet 1 bóng/ 1,2m (SBC140) - 100 %
116.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Standardkit Comet 1 bóng/ 1,2m (CFBO140) - 100 %
135.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Innovation Comet 1 bóng/ 0,6m (SBO120) - 100 %
115.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Standardkit Comet 2 bóng/ 0,6m (CFBO220) - 100 %
180.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Innovation Comet 1 bóng/ 1,2m (SBO140) - 100 %
124.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Standardkit Comet 2 bóng/ 1,2m (CFBO240) - 100 %
203.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Innovation Comet 2 bóng/ 1,2m (SBO240) - 100 %
199.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit Comet 1 bóng/ 0,6m (SFBO120) - 100 %
108.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit Comet 1 bóng/ 1,2m (SFBO140) - 100 %
116.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft