Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bóng đèn

41 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Bóng đèn Compact galaxy 5W - CFL 2UT3 5W - 100 %
30.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Compact galaxy Rạng Đông 20W - CFL 3UT4 20W - 100 %
45.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn huỳnh quang 1m2-36W-T8 Rạng Đông - 100 %
13.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn huỳnh quang 0,6m - 18W - T8 Rạng Đông - 100 %
10.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Compact Rạng Đông 11W - CFL 2UT3 5W - 100 %
30.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Compact galaxy 11W - CFL 3UT3 11W - 100 %
36.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Compact galaxy Rạng Đông 14W - CFL 3UT3 14W - 100 %
39.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Compact galaxy Rạng Đông 15W - CFL 3UT3 15W - 100 %
40.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Compact galaxy Rạng Đông 20W - CFL 3UT3 20W - 100 %
45.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Compact galaxy Rạng Đông 15W - CFL 3UT4 15W - 100 %
39.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Compact công suất cao CFL 4UT5 40W - Rạng Đông - 100 %
117.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Compact công suất cao CSC 4U/5 50W - Rạng Đông - 100 %
139.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Compact công suất cao CFH-H 4U/65W - Rạng Đông - 100 %
143.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Compact công suất cao CFH-H 5U/80W - Rạng Đông - 100 %
215.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Compact công suất cao CFH-H 5U/100W - Rạng Đông - 100 %
236.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Compact xoắn Rạng Đông 7W - CFL ST3 7W - 100 %
36.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Compact xoắn Rạng Đông 11W - CFL ST3 11W - 100 %
37.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Compact xoắn Rạng Đông 15W - CFL ST4 15W - 100 %
40.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Compact xoắn Rạng Đông 14W - CFL ST3 14W - 100 %
40.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Compact xoắn Rạng Đông 20W - CFL ST4 20W - 100 %
46.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Compact xoắn công suất cao 23 W - CFH-X 23W - 100 %
64.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Compact xoắn công suất cao 25W - CFL HST4 25W - 100 %
59.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Compact xoắn công suất cao 30W - CFL HST4 30W - 100 %
74.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Compact xoắn công suất cao 40W - CFL HST5 40W - 100 %
113.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Compact xoắn công suất cao 50W - CFL HST5 50W - 100 %
139.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Compact xoắn công suất cao 65W - CFH-X/65W Rạng Đông - 100 %
154.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Compact xoắn công suất cao 75W - HST5 75W Rạng Đông - 100 %
198.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Compact xoắn công suất cao 85W - HST5 85W Rạng Đông - 100 %
198.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Compact xoắn công suất cao 105W - HST5 105W Rạng Đông - 100 %
220.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Compact Điện Quang 4U 45W E27 - 100 %
157.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft