Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện

365 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x2.5 - 33 %
12.049 VND
8.193 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x6.0 - 33 %
29.015 VND
19.730 VND
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x1.5 - 100 %
9.374 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x2.5 - 100 %
16.104 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x2.5 - 35 %
14.920 VND
9.847 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x1.5 - 35 %
9.176 VND
6.056 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x1.5 - 100 %
9.999 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x0.75 - 100 %
5.665 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x6.0 - 32 %
127.554 VND
86.737 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x2.5 - 33 %
26.799 VND
18.223 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.5 - 33 %
16.671 VND
11.336 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x0.75 - 32 %
9.885 VND
6.722 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x4.0 - 33 %
19.034 VND
12.943 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x1.5 - 33 %
7.446 VND
5.063 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.0 - 33 %
12.099 VND
8.227 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x6.0 - 29 %
19.500 VND
13.845 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x4.0 - 30 %
13.030 VND
9.251 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x2.5 - 29 %
8.400 VND
5.964 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x1.5 - 30 %
5.270 VND
3.741 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x6.0 - 29 %
42.100 VND
29.891 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x4.0 - 29 %
28.500 VND
20.235 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x2.5 - 29 %
19.000 VND
13.490 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.5 - -610 %
11.530 VND
81.863 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.0 - 29 %
8.400 VND
5.964 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x0.75 - 30 %
6.520 VND
4.629 VND
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x6.0 - 100 %
95.550 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x6.0 - 32 %
63.022 VND
42.855 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x4.0 - 32 %
42.172 VND
28.677 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x240 - 35 %
618.704 VND
408.344 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x185 - 35 %
467.287 VND
308.409 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x150 - 35 %
384.028 VND
253.458 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x120 - 35 %
306.192 VND
202.086 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x6 - 100 %
36.410 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x4 - 100 %
24.310 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện bốn ruột mềm 4x2,5 - Hàn Quốc - Korea (100m/cuộn) - 100 %
2.110.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện bốn ruột mềm 4x1,5 - Hàn Quốc - Korea (100m/cuộn) - 100 %
1.390.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện ba ruột mềm 3x2,5 - Hàn Quốc - Korea (100m/cuộn) - 100 %
1.612.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện ba ruột mềm 3x1,5 - Hàn Quốc - Korea (100m/cuộn) - 100 %
1.129.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện đôi mềm dẹt 2x6,0 mm2 - Hàn Quốc - Korea (100m/cuộn) - 100 %
3.016.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện đôi mềm dẹt 2x4,0 mm2 - Hàn Quốc - Korea (100m/cuộn) - 100 %
1.865.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện đôi mềm dẹt 2x2,5 - Hàn Quốc - Korea (100m/cuộn) - 100 %
1.250.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện đôi mềm dẹt 2x1,5 - Hàn Quốc - Korea (200m/cuộn) - 100 %
1.469.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện đôi mềm dẹt 2x0,75 - Hàn Quốc - Korea (200m/cuộn) - 100 %
860.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x2.5 - 29 %
39.900 VND
28.329 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x1.5 - 29 %
24.700 VND
17.537 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x2.5 - 35 %
30.273 VND
19.980 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x1.5 - 35 %
18.568 VND
12.254 VND
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x10 - 100 %
155.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x8 - 100 %
124.950 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x5.5 - 100 %
89.460 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft