Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện

362 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Bảng giá bán buôn dây cáp điện CADIVI năm 2021 - 100 %
10.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây cáp điện Goldcup năm 2021 - 100 %
10.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x6.0 - 32 %
21.582 VND
14.676 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x1.5 - 32 %
12.667 VND
8.740 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x2.5 - 31 %
20.152 VND
13.905 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x1.5 - 33 %
5.468 VND
3.718 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x4.0 - 33 %
14.106 VND
9.592 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x0.75 - 32 %
7.045 VND
4.791 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.5 - 32 %
12.025 VND
8.177 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x2.5 - 32 %
19.432 VND
13.214 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x6.0 - 33 %
93.493 VND
63.575 VND
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây điện Trần Phú năm 2021 - 100 %
10.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây cáp điện Trần Phú năm 2021 - 100 %
10.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.0 - 32 %
8.679 VND
5.902 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.0 - 21 %
12.805 VND
10.116 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.5 - 21 %
17.597 VND
13.902 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x2.5 - 22 %
28.961 VND
22.879 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x4.0 - 21 %
43.506 VND
34.370 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x6.0 - 21 %
64.416 VND
50.889 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x1.5 - 22 %
8.260 VND
6.525 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x2.5 - 21 %
13.416 VND
10.599 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x4.0 - 22 %
20.584 VND
16.261 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x6.0 - 22 %
30.584 VND
24.161 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x4.0 - 32 %
30.741 VND
20.904 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x6.0 - 33 %
46.237 VND
31.441 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x0.5 - 31 %
5.488 VND
3.787 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x0.75 - 32 %
7.458 VND
5.146 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x1.0 - 32 %
9.509 VND
6.561 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x4.0 - 31 %
31.700 VND
21.873 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x6.0 - 32 %
47.190 VND
32.561 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x0.5 - 32 %
6.077 VND
4.193 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x0.75 - 32 %
8.118 VND
5.601 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x1 - 32 %
10.099 VND
6.968 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x1.5 - 32 %
13.392 VND
9.240 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x2.5 - 31 %
21.426 VND
14.784 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x0.5 - 31 %
2.295 VND
1.584 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x0.75 - 32 %
3.203 VND
2.210 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x1.0 - 31 %
4.227 VND
2.917 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x1.5 - 32 %
5.676 VND
3.916 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x2.5 - 31 %
9.266 VND
6.394 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x4.0 - 31 %
14.540 VND
10.033 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft