Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
360 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x2.5 - 35 %
11.119 VND
7.338 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x6.0 - 34 %
26.812 VND
17.696 VND
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x1.5 - 100 %
9.374 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x2.5 - 100 %
16.104 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x2.5 - 35 %
14.920 VND
9.847 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x1.5 - 35 %
9.176 VND
6.056 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x1.5 - 100 %
9.999 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x0.75 - 100 %
5.665 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x6.0 - 35 %
117.723 VND
77.697 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x2.5 - 35 %
24.790 VND
16.361 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.5 - 34 %
15.390 VND
10.158 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x0.75 - 34 %
9.092 VND
6.001 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x4.0 - 34 %
17.612 VND
11.624 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x1.5 - 35 %
6.847 VND
4.519 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.0 - 35 %
11.143 VND
7.354 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x6.0 - 34 %
30.192 VND
20.228 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x4.0 - 34 %
20.321 VND
13.615 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x2.5 - 34 %
13.244 VND
8.873 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x1.5 - 34 %
8.154 VND
5.463 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x6.0 - 34 %
63.590 VND
42.605 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x4.0 - 34 %
42.949 VND
28.775 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x2.5 - 34 %
28.590 VND
19.155 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.5 - 34 %
17.372 VND
11.639 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.0 - 34 %
12.641 VND
8.469 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x0.75 - 34 %
9.872 VND
6.614 VND
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x6.0 - 100 %
95.550 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x6.0 - 34 %
58.149 VND
38.379 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x4.0 - 35 %
38.926 VND
25.691 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x185 - 35 %
467.287 VND
308.409 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x150 - 35 %
384.028 VND
253.458 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x120 - 35 %
306.192 VND
202.086 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x6 - 100 %
36.410 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x4 - 100 %
24.310 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện bốn ruột mềm 4x2,5 - Hàn Quốc - Korea (100m/cuộn) - 100 %
2.110.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện bốn ruột mềm 4x1,5 - Hàn Quốc - Korea (100m/cuộn) - 100 %
1.390.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện ba ruột mềm 3x2,5 - Hàn Quốc - Korea (100m/cuộn) - 100 %
1.612.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện ba ruột mềm 3x1,5 - Hàn Quốc - Korea (100m/cuộn) - 100 %
1.129.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện đôi mềm dẹt 2x6,0 mm2 - Hàn Quốc - Korea (100m/cuộn) - 100 %
3.016.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện đôi mềm dẹt 2x4,0 mm2 - Hàn Quốc - Korea (100m/cuộn) - 100 %
1.865.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện đôi mềm dẹt 2x2,5 - Hàn Quốc - Korea (100m/cuộn) - 100 %
1.250.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện đôi mềm dẹt 2x1,5 - Hàn Quốc - Korea (200m/cuộn) - 100 %
1.469.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện đôi mềm dẹt 2x0,75 - Hàn Quốc - Korea (200m/cuộn) - 100 %
860.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x2.5 - 34 %
57.436 VND
38.482 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x1.5 - 34 %
35.641 VND
23.879 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x2.5 - 35 %
30.273 VND
19.980 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x1.5 - 35 %
18.568 VND
12.254 VND
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x10 - 100 %
155.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x8 - 100 %
124.950 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x5.5 - 100 %
89.460 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x4.0 - 100 %
66.360 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft