Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện

362 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Bảng giá bán buôn dây cáp điện CADIVI năm 2021 - 28 %
10.000 VND
7.200 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x6.0 - 30 %
21.582 VND
15.323 VND
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây cáp điện Goldcup năm 2021 - 30 %
10.000 VND
7.000 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x1.5 - 29 %
12.667 VND
9.120 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x2.5 - 29 %
20.152 VND
14.509 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x1.5 - 30 %
5.468 VND
3.882 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x4.0 - 30 %
14.106 VND
10.015 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x0.75 - 29 %
7.045 VND
5.002 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.5 - 29 %
12.025 VND
8.538 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x2.5 - 29 %
19.432 VND
13.797 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x6.0 - 30 %
93.493 VND
66.380 VND
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x1.5 - 100 %
9.374 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.0 - 30 %
8.679 VND
6.162 VND
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây điện Trần Phú năm 2021 - 23 %
10.000 VND
7.700 VND
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây cáp điện Trần Phú năm 2021 - 23 %
10.000 VND
7.700 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x6.0 - 23 %
30.584 VND
23.550 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x4.0 - 23 %
20.584 VND
15.850 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x2.5 - 24 %
13.416 VND
10.330 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x1.5 - 24 %
8.260 VND
6.360 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x6.0 - 24 %
64.416 VND
49.600 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x4.0 - 23 %
43.506 VND
33.500 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x2.5 - 23 %
28.961 VND
22.300 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.5 - 23 %
17.597 VND
13.550 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.0 - 23 %
12.805 VND
9.860 VND
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x6.0 - 100 %
95.550 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x4.0 - 30 %
30.741 VND
21.826 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x6.0 - 30 %
46.237 VND
32.828 VND
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x5.5 - 100 %
69.090 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x6.0 - 100 %
73.290 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x8.0 - 100 %
95.550 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x10.0 - 100 %
119.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x0.5 - 100 %
14.490 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x0.75 - 100 %
17.010 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x1.0 - 100 %
21.630 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x1.25 - 100 %
23.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x1.5 - 100 %
29.610 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x2.0 - 100 %
36.225 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x2.5 - 100 %
43.890 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x3.5 - 100 %
59.430 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x4.0 - 100 %
66.360 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x5.5 - 100 %
89.460 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x8 - 100 %
124.950 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x10 - 100 %
155.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây cáp điện Goldcup năm 2023 - 28 %
10.000 VND
7.200 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x0.5 - 29 %
5.488 VND
3.951 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft