Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn Trần Led Panasonic

30 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Đèn Trần Led Phòng Khách 600x600-48W Panasonic HH-LAZ317988 - 50 %
10.990.000 VND
5.495.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Trần Led Chống Ẩm D260-8W Panasonic HH-LA0619CC88 - 50 %
1.340.000 VND
670.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Trần Led Cảm Biến D225-12W Panasonic HHGXQ142888 - 50 %
1.100.000 VND
550.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Trần Led Cảm Biến D225-12W Panasonic HHGXQ142988 - 50 %
1.100.000 VND
550.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Trần Led D325-18W Panasonic HH-XQ240188/HHXQ241188 - 50 %
640.000 VND
320.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Trần Led Phòng Khách D607-21W Panasonic HH-LAZ167088 - 50 %
5.780.000 VND
2.890.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Trần Quạt D594-61W Panasonic HH-LMZ100988 - 50 %
15.740.000 VND
7.870.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Trần LOA D380 Panasonic HHGXS340188 - 50 %
4.400.000 VND
2.200.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Trần Led D500-36W Panasonic HH-XZ301188 - 50 %
4.800.000 VND
2.400.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Trần Led D400-28W Panasonic HH-XZ301788 - 50 %
3.900.000 VND
1.950.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Trần Led D400-21W Panasonic HH-XZ201688 - 50 %
3.300.000 VND
1.650.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Trần Led Phòng Khách D800-79W Panasonic HH-LAZ502288 - 50 %
19.320.000 VND
9.660.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Trần Led Phòng Khách D820x820-48W Panasonic HH-LAZ317588 - 50 %
11.570.000 VND
5.785.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Trần Led Phòng Khách D680-55W Panasonic HH-XZ550088&HKC306988 - 50 %
7.900.000 VND
3.950.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Trần Led Phòng Khách D680-55W Panasonic HH-XZ550088&HKC311788 - 50 %
7.100.000 VND
3.550.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Trần Led Phòng Ngủ D460-36W Panasonic HH-XZ351888 - 50 %
3.900.000 VND
1.950.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Trần Led Phòng Ngủ D470x470-21W Panasonic HH-XQ254088 - 50 %
2.600.000 VND
1.300.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Trần Led Phòng Ngủ D512-21W Panasonic HH-LAZ175088 - 50 %
5.630.000 VND
2.815.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Trần Led Phòng Ngủ D550-36W Panasonic HH-XZ352288 - 50 %
4.720.000 VND
2.360.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Trần Led Phòng Ngủ D480-21W Panasonic HH-LAZ181488 - 50 %
3.950.000 VND
1.975.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Trần Led D260-12W Panasonic HH-XQ140188/HHXQ141188 - 50 %
540.000 VND
270.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Trần Led D260-12W Panasonic HH-XQ140288/HHXQ141288 - 50 %
540.000 VND
270.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Trần Led D260-12W Panasonic HHGXQ143188 - 50 %
790.000 VND
395.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Trần Led D325-18W Panasonic HH-XQ240288/HHXQ241288 - 50 %
640.000 VND
320.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Trần Led D325-18W Panasonic HHGXQ243188 - 50 %
940.000 VND
470.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Trần Led D380-24W Panasonic HH-XQ240388 - 50 %
740.000 VND
370.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Trần Led D380-24W Panasonic HH-XQ240488 - 50 %
740.000 VND
370.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Trần Led D380-24W Panasonic HHGXQ243288 - 50 %
1.100.000 VND
550.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Trần Led D300-15W Panasonic NNP52600 - 50 %
1.100.000 VND
550.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Trần Led D400-20W Panasonic NNP52700 - 50 %
1.415.000 VND
707.500 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft