Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Tủ điện MPE

12 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG CHỨA MCB MPE - TS-4 - 30 %
162.900 VND
114.030 VND
Chọn so sánh
TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG CHỨA MCB MPE - TS-6 - 30 %
216.000 VND
151.200 VND
Chọn so sánh
TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG CHỨA MCB MPE - TS-10 - 30 %
336.000 VND
235.200 VND
Chọn so sánh
TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG CHỨA MCB MPE - TS-12 - 30 %
346.500 VND
242.550 VND
Chọn so sánh
TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG CHỨA MCB MPE - TS-14 - 30 %
450.500 VND
315.350 VND
Chọn so sánh
TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG CHỨA MCB MPE - TS-20 - 30 %
680.400 VND
476.280 VND
Chọn so sánh
TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG CHỨA MCB MPE - TS-24 - 30 %
970.200 VND
679.140 VND
Chọn so sánh
TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG CHỨA MCB MPE - TS-32 - 30 %
1.192.000 VND
834.400 VND
Chọn so sánh
TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG CHỨA MCB MPE - TS-40 - 30 %
1.375.700 VND
962.990 VND
Chọn so sánh
TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG CHỨA MCB TS-48 - 30 %
2.574.000 VND
1.801.800 VND
Chọn so sánh
TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG CHỨA MCB TS-60 - 30 %
3.289.000 VND
2.302.300 VND
Chọn so sánh
TỦ ĐIỆN LẮP NỔI MPE - TN-2 - 30 %
60.500 VND
42.350 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft