Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn LED trang trí

11 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 20W BY158P LED16/PSD - 100 %
1.066.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 30W BY118P LED21/PSD - 100 %
1.237.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 30W BY158P LED21/PSD - 100 %
1.267.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 40W BY118P LED33/PSD - 100 %
1.332.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 40W BY15t8P LED33/PSD - 100 %
1.542.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led trang trí Spotlight Essential (47030/31/32) Philips 3W - 100 %
137.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led trang trí Spotlight Essential (47040/41/42) Philips 5W - 100 %
156.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn chiếu điểm Essential Led Philips 3 - 35W MR16 24D - 100 %
168.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn chiếu điểm Essential LedSpot Philips 5.5 - 50W MR16 24D - 100 %
207.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn chiếu điểm Master LedSpot Philips 7 - 50W MR16 Dim - 100 %
536.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 20W BY118P LED16/PSD - 100 %
1.046.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft