Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Ổ Cắm Nối Kéo Dài

209 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ổ cắm kéo dài quay tay - cuộn dây kín kiểu đĩa bay (DB32-15A) - 100 %
124.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài quay tay - cuộn dây kín kiểu xách tay (XTD10-2-10A) - 100 %
179.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng xoay (4D32WN2X) - 100 %
128.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng LIOA (8D32WN) - 100 %
144.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng LIOA (2TH33-10A) - 100 %
93.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài phổ thông, bảo vệ quá tải bằng CB (3S5W) - 100 %
75.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài phổ thông LIOA (3TC3-2) - 100 %
37.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài công suất lớn LIOA (5OFSSA2.5-3) - 100 %
273.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài công suất lớn LIOA (6OFSSV2.5-2) - 100 %
252.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài công suất lớn LIOA - 6 ổ 3 chấu (6SS2.5-3) - 100 %
208.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài quay tay - cuộn dây kín kiểu xách tay (XTD10-3-10A) - 100 %
249.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ - Nhật có 2 cổng USB 5V - 1A (8UC) - 100 %
175.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ - Nhật có 2 cổng USB 5V - 1A (8UCW) - 100 %
180.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài quay tay cuộn dây kín kiểu đĩa bay Mini (OQMN3-3) - 100 %
89.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài quay tay - cuộn dây kín kiểu đĩa bay (DB33-13A) - 100 %
137.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài quay tay - cuộn dây kín kiểu đĩa bay (DB53-10A) - 100 %
155.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài quay tay - cuộn dây kín kiểu đĩa bay (DB52-10A) - 100 %
120.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài quay tay - cuộn dây kín kiểu xách tay (XTD10-2-15A) - 100 %
197.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft