Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp điện

2037 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Sino, Cáp ngầm DSTA 4x10 - 100 %
120.750 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Sino, Cáp ngầm DSTA 2x6 - 100 %
49.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Sino, Cáp ngầm DSTA 3x4 - 100 %
48.750 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây cáp điện CADIVI năm 2021 - 30 %
10.000 VND
7.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x400 - 31 %
1.751.026 VND
1.225.718 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x2,5 - 30 %
16.674 VND
11.672 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 95 - 30 %
446.368 VND
312.458 VND
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây điện Trần Phú năm 2021 - 33 %
10.000 VND
6.700 VND
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây cáp điện Trần Phú năm 2021 - 33 %
10.000 VND
6.700 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x95 - 30 %
933.987 VND
653.791 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x6+1x4 - 33 %
183.824 VND
125.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x185 - 30 %
1.798.355 VND
1.258.849 VND
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây cáp điện Goldcup năm 2021 - 30 %
10.000 VND
7.000 VND
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây cáp điện CADISUN 2021 - 36 %
10.000 VND
6.400 VND
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 3Cx0,75 SQmm - SangJin - 100 %
23.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x50 mm2 Cadi - NH - 100 %
33.514 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x35 mm2 Cadi - NH - 100 %
23.919 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x25 mm2 Cadi - NH - 100 %
18.784 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x16 mm2 Cadi - NH - 100 %
13.784 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x70 mm2 - Cadi NH - 100 %
30.203 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x50 mm2 - Cadi NH - 100 %
22.109 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x35 mm2 - Cadi NH - 100 %
15.676 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x25 mm2 - Cadi NH - 100 %
12.433 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x16 mm2 - Cadi NH - 100 %
9.122 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x50 mm2 - Cadi NH - 100 %
43.568 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x16 mm2 - Cadi NH - 100 %
17.973 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x10 - 32 %
152.941 VND
104.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x300 - 31 %
2.943.513 VND
2.060.459 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x10 0,6-1kV - 33 %
59.559 VND
40.500 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x10 - 32 %
227.941 VND
155.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x16 - 33 %
404.412 VND
275.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x6 - 33 %
169.118 VND
115.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x4 - 32 %
113.235 VND
77.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x120+1x70 - 33 %
2.654.412 VND
1.805.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x50+1x35 - 33 %
1.397.059 VND
950.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x35+1x25 - 32 %
985.294 VND
670.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x25+1x16 - 32 %
720.588 VND
490.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x16 +1x10 - 32 %
367.647 VND
250.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x4+1x2,5 - 33 %
106.912 VND
72.700 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x50 - 33 %
971.618 VND
660.700 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x25 - 32 %
485.735 VND
330.300 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x10 - 32 %
203.676 VND
138.500 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x6 - 32 %
130.735 VND
88.900 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x4 - 33 %
91.618 VND
62.300 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x25 - 32 %
323.529 VND
220.000 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft