Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn LED tuýp

30 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Bóng đèn tuýp Maxlight LED T8 (0,6m) - 100 %
230.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn tuýp Maxlight LED T8 (1,2m) - 100 %
265.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ đèn Maxlight LED T8 (0,6m) - 100 %
171.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ đèn Maxlight LED T8 (1,2m) - 100 %
215.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led Tube 18W/100-250VAC (ĐQ LEDTU01 18765) - 100 %
990.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led Tube 9W/100-250VAC (ĐQ LEDTU01 09765) - 100 %
690.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn LED Tupe Ecofit (Ledtibe) Philips 8W (LED Tupe 600mm/800lm) - 100 %
109.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn LED Tupe Ecofit (Ledtube) Philips 16W (LED Tupe 1200mm/1600lm) - 100 %
144.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Tube Led Comet 18W (CB47G-18D) - 100 %
90.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Tube Led Comet 18W (CB47G-18W) - 100 %
90.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Tube Led Comet 8W (CB47S-8D) - 100 %
55.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Tube Led Comet 8W (CB47S-8W) - 100 %
55.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Tube Led Comet 16W (CB47S-16D) - 100 %
65.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Tube Led Comet 16W (CB47S-16W) - 100 %
65.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Tube Led Comet 10W (CB47-10D) - 100 %
150.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Tube Led Comet 10W (CB47-10W) - 100 %
150.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Tube Led Comet 18W (CB47-18D) - 100 %
195.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Tube Led Comet 18W (CB47-18W) - 100 %
195.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Tube Led Comet 9W (CB47A-9D) - 100 %
95.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Tube Led Comet 9W (CB47A-9W) - 100 %
95.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Tube Led Comet 18W (CB47A-18D) - 100 %
155.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Tube Led Comet 18W (CB47A-18W) - 100 %
155.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Tube Led Comet 9W (CB47G-9D) - 100 %
70.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Tube Led Comet 9W (CB47G-9W) - 100 %
70.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng túyp led Philips 1m2 16W - 100 %
447.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng túyp led Philips 0,6m - 8W - 100 %
250.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng túyp led Philips 0,6m 10W - Essential Ledtube 10W - 100 %
318.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng túyp led Philips 1m2 20W - Essential Ledtube 20W - 100 %
447.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft