Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Cầu dao tự động MCB - MCCB - RCCB - ELCB

Cầu dao tự động MCB - MCCB - RCCB - ELCB

116 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Aptomat Schneider Easy 9  loại 2 pha 50A/ 63A ( EZ9F34250, EZ9F34263 ) - 100 %
315.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Aptomat Schneider Easy 9  loại 3 pha 50A/ 63A ( EZ9F34350, EZ9F34363 ) - 100 %
540.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Aptomat Schneider Easy 9  loại 1 pha 50A/ 63A ( EZ9F34150, EZ9F34163  ) - 100 %
185.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 pha Sino - SC68N/C1050, C1063 - 100 %
103.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 pha Sino - SC68N/C2006, C2010, C2016, C2020, C2025 - 100 %
148.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 pha SAFEGUARD - PS45N/C1050, PS45N/C1063 - 100 %
88.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 pha SAFEGUARD - PS45N/C2050, PS45N/C2063 - 100 %
172.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 3 pha SAFEGUARD - PS45N/C3050, PS45N/C3060 - 100 %
241.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 pha Sino - SC68N/C2032, C2040 - 100 %
159.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat 3 pha Sino - SC68N/C3032, C3040 - 100 %
238.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat 4 pha Sino - SC68N/C4032, C4040 - 100 %
349.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 pha Sino - SC68N/C1006, C1010, C1016, C1020, C1025 - 100 %
73.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN-b 3P-(6-10-16-20-32-40)A-10kA - 100 %
320.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 pha Sino - SC68N/C1032, C1040 - 100 %
79.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN-b 4P-(6-10-16-20-32-40)A-10kA - 100 %
510.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 pha SAFEGUARD - PS100H/1/80, PS100H/1/100, PS100H/1/125 - 100 %
290.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 pha SAFEGUARD - PS100H/2/80, PS100H/2/100, PS100H/2/125 - 100 %
380.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 3 pha SAFEGUARD - PS100H/3/80, PS100H/3/100, PS100H/3/125 - 100 %
580.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 4 pha SAFEGUARD - PS100H/4/80, PS100H/4/100, PS100H/4/125 - 100 %
957.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN 1P-(6-10-16-20-32-40)A-6kA - 100 %
63.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN 2P-(6-10-16-20-32-40)A-6Ka - 100 %
137.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN 3P-(6-10-16-20-32-40)A-6kA - 100 %
218.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN 4P-(6-10-16-20-32-40)A-6kA - 100 %
380.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN-b 2P-(6-10-16-20-32-40)A-10kA - 100 %
198.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao ngắt điện an toàn 16A (CMS16A) - 100 %
51.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao ngắt điện an toàn 20A (CMS20A) - 100 %
51.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao ngắt điện an toàn 32A (CMS32A) - 100 %
51.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao ngắt điện an toàn 40A (CMS40A) - 100 %
53.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao ngắt điện an toàn 32A (CMK30A) - 100 %
40.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao ngắt điện an toàn 40A (CMK40A) - 100 %
42.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao ngắt điện an toàn 10A (CMS10A) - 100 %
51.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 cực 63A (CBM263) - 100 %
139.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 3 cực 6A (CBM306) - 100 %
165.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 3 cực 10A (CBM310) - 100 %
165.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 3 cực 16A (CBM316) - 100 %
165.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 3 cực 20A (CBM320) - 100 %
165.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 3 cực 25A (CBM325) - 100 %
165.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 3 cực 32A (CBM332) - 100 %
165.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft