Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp mạng sợi quang

18 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Cáp quang tự treo ADSS loại 64 FO khoảng vượt 100m - 100 %
37.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp quang tự treo ADSS loại 96 FO khoảng vượt 100m - 100 %
46.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp quang tự treo ADSS loại 12 FO khoảng vượt 200m - 100 %
22.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp quang tự treo ADSS loại 12 FO khoảng vượt 300m - 100 %
26.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp quang tự treo ADSS loại 24 FO khoảng vượt 100m - 100 %
22.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp quang tự treo ADSS loại 24 FO khoảng vượt 200m - 100 %
26.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp quang tự treo ADSS loại 24 FO khoảng vượt 300m - 100 %
31.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp quang tự treo ADSS loại 48 FO khoảng vượt 100m - 100 %
29.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft