Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn âm trần (Downlight)

30 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Chao đèn downlight compact âm trần CFC - 90 - 100 %
51.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chao đèn Metal Halide downlight C MH AT01/205 R7s - 100 %
275.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chao đèn Metal Halide chiếu pha C MH AT02/175 G12 - 100 %
462.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần ECO Comet lỗ cắt trần ø142mm (CDE501/W) - 100 %
82.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần ECO Comet lỗ cắt trần ø172mm (CDE601/W) - 100 %
89.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø85mm (CDE251/N) - 100 %
54.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø95mm (CDE301/N) - 100 %
56.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø100mm (CDE351/N) - 100 %
58.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø120mm (CDE401/N) - 100 %
80.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø142mm (CDE501/N) - 100 %
90.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø172mm (CDE601/N) - 100 %
98.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø85mm (CDE251/G) - 100 %
51.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø95mm (CDE301/G) - 100 %
54.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø120mm (CDV401/W) - 100 %
86.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø100mm (CDE351/G) - 100 %
56.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø155mm (CDV501/W) - 100 %
107.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø120mm (CDE401/G) - 100 %
77.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần ECO Comet lỗ cắt trần ø85mm (CDE251/W) - 100 %
49.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø142mm (CDE501/G) - 100 %
87.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần ECO Comet lỗ cắt trần ø95mm (CDE301/W) - 100 %
51.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø172mm (CDE601/G) - 100 %
93.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần ECO Comet lỗ cắt trần ø100mm (CDE351/W) - 100 %
53.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần ECO Comet lỗ cắt trần ø120mm (CDE401/W) - 100 %
73.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø75mm (CDV201/W) - 100 %
45.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø85mm (CDV251/W) - 100 %
58.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø95mm (CDV301/W) - 100 %
59.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø100mm (CDV351/W) - 100 %
64.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chao đèn downlight compact âm trần CFC - 100 Rạng Đông - 100 %
59.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chao đèn downlight compact âm trần CFC - 120 - 100 %
63.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chao đèn downlight C CFL AT03/100 CK - Rạng Đông - 100 %
67.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft