Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Phụ kiện đèn huỳnh quang

Phụ kiện đèn huỳnh quang

26 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện tử T5&T8 Philips EB- CTL5 - 100 %
123.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện tử T5&T8 Philips EB- CTL5 2x14W/2x28W - 100 %
162.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện tử T5&T8 Philips EB- C EP 1x18W TLD - 100 %
71.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện tử T5&T8 Philips EB- C EP 2x36W TLD - 100 %
71.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện tử T5&T8 Philips EB- C 2x18W TLD - 100 %
141.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện tử T5&T8 Philips EB- C 2x36W TLD - 100 %
141.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chuột đèn huỳnh quang Philips S2-P - 100 %
141.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chuột đèn huỳnh quang Philips S10-P - 100 %
141.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Starter 110/130V (S2) - 100 %
4.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Starter 220/240V (ST111) - 100 %
2.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Starter 220/240V (SC111) - 100 %
2.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (mỏng) 18/20W (CBL20) - 100 %
42.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (mỏng) 36/40W (CBL40) - 100 %
42.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (mỏng) 18/20W (CBI20) - 100 %
42.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (mỏng) 36/40W (CBI40) - 100 %
42.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (tiêu chuẩn) 18/20W (CBEV20) - 100 %
42.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (tiêu chuẩn) 36/40W (CBEV40) - 100 %
42.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (tiêu chuẩn) 18/20W (CBC20) - 100 %
42.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (tiêu chuẩn) 36/40W (CBC40) - 100 %
42.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (điện tử) 18/20W (CEB120) - 100 %
38.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (điện tử) 36/40W (CEB140) - 100 %
41.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (điện tử) 2x36/40W (CEB240) - 100 %
62.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (điện tử) 20/40W (CEBS140) - 100 %
60.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (điện tử) 2x20/40W (CEBS240) - 100 %
70.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft