Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp điện Cadivi

309 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x400 - 31 %
1.751.026 VND
1.225.718 VND
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây cáp điện CADIVI năm 2021 - 100 %
10.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x2,5 - 30 %
16.674 VND
11.672 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 95 - 30 %
446.368 VND
312.458 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x95 - 30 %
933.987 VND
653.791 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x185 - 30 %
1.798.355 VND
1.258.849 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x300 - 31 %
2.943.513 VND
2.060.459 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x35 - 30 %
529.158 VND
370.411 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x1.5 - 31 %
8.033 VND
5.623 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x2.5 - 31 %
13.099 VND
9.169 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x4 - 31 %
19.829 VND
13.880 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x6 - 31 %
29.092 VND
20.364 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x10 - 30 %
48.197 VND
33.738 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x16 - 31 %
73.382 VND
51.367 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x25 - 31 %
115.066 VND
80.546 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x35 - 30 %
159.211 VND
111.448 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x50 - 31 %
217.829 VND
152.480 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x70 - 30 %
310.750 VND
217.525 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x95 - 30 %
429.724 VND
300.807 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x120 - 30 %
559.697 VND
391.788 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x150 - 30 %
668.974 VND
468.282 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x185 - 31 %
835.276 VND
584.693 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x240 - 30 %
1.094.500 VND
766.150 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x300 - 31 %
1.372.829 VND
960.980 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x500 - 31 %
2.272.513 VND
1.590.759 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x630 - 30 %
2.926.868 VND
2.048.808 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x1,5 - 30 %
11.145 VND
7.802 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 6 - 30 %
33.434 VND
23.404 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x10 - 30 %
52.974 VND
37.082 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x16 - 30 %
79.461 VND
55.623 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x25 - 30 %
123.171 VND
86.220 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 35 - 31 %
168.763 VND
118.134 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 50 - 30 %
229.118 VND
160.383 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 70 - 31 %
324.789 VND
227.352 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x120 - 31 %
582.132 VND
407.492 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x150 - 31 %
694.592 VND
486.214 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x185 - 30 %
864.947 VND
605.463 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x240 - 30 %
1.131.408 VND
791.986 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 300 - 31 %
1.417.553 VND
992.287 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 500 - 30 %
2.310.724 VND
1.617.507 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 630 - 31 %
2.980.276 VND
2.086.193 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x1,5 - 30 %
29.961 VND
20.973 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x2,5 - 30 %
41.105 VND
28.774 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft