Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp điện Cadivi

309 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Bảng giá bán buôn dây cáp điện CADIVI năm 2021 - 27 %
10.000 VND
7.300 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x400 - 24 %
1.751.026 VND
1.330.780 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x2,5 - 25 %
16.674 VND
12.672 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 95 - 24 %
446.368 VND
339.240 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x95 - 25 %
933.987 VND
709.830 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x185 - 24 %
1.798.355 VND
1.366.750 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x300 - 24 %
2.943.513 VND
2.237.070 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x35 - 25 %
529.158 VND
402.160 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x35+1x25 - 25 %
689.382 VND
523.930 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x35+1x16 - 25 %
644.658 VND
489.940 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x25+1x16 - 24 %
502.671 VND
382.030 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x16+1x10 - 24 %
320.447 VND
243.540 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x10+1x6 - 24 %
222.605 VND
169.180 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 4x35 - 24 %
732.947 VND
557.040 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 4x25 - 25 %
545.803 VND
414.810 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 4x16 - 24 %
346.934 VND
263.670 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 4x10 - 25 %
242.724 VND
184.470 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 4x6 - 25 %
166.737 VND
126.720 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 4x4 - 24 %
122.013 VND
92.730 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x35 - 24 %
563.605 VND
428.340 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x25 - 25 %
422.053 VND
320.760 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x16 - 25 %
268.632 VND
204.160 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x10 - 24 %
189.605 VND
144.100 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x6 - 24 %
133.592 VND
101.530 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x4 - 25 %
98.132 VND
74.580 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK-CVV-2x35 - 25 %
398.461 VND
302.830 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK-CVV-2x25 - 25 %
300.908 VND
228.690 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK-CVV-2x16 - 24 %
191.921 VND
145.860 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK-CVV-2x10 - 25 %
148.066 VND
112.530 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK-CVV-2x6 - 24 %
102.763 VND
78.100 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK-CVV-2x4 - 24 %
73.671 VND
55.990 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x400+1x240 - 24 %
6.841.421 VND
5.199.480 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x400+1x185 - 24 %
6.368.421 VND
4.840.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x300+1x185 - 24 %
5.181.289 VND
3.937.780 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x300+1x150 - 25 %
5.166.237 VND
3.926.340 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x240+1x185 - 25 %
4.444.579 VND
3.377.880 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft