Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp điện Cadivi

274 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x400 - 14 %
1.330.780 VND
1.144.471 VND
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây cáp điện CADIVI năm 2021 - 14 %
100 VND
86 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x2,5 - 14 %
12.672 VND
10.898 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 95 - 15 %
339.240 VND
291.746 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x95 - 14 %
709.830 VND
610.454 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x185 - 14 %
1.366.750 VND
1.175.405 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x300 - 15 %
2.237.070 VND
1.923.880 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x35 - 14 %
402.160 VND
345.858 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x1.5 - 15 %
6.105 VND
5.250 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x2.5 - 15 %
9.955 VND
8.561 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x4 - 15 %
15.070 VND
12.960 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x6 - 14 %
22.110 VND
19.015 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x10 - 14 %
36.630 VND
31.502 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x16 - 15 %
55.770 VND
47.962 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x25 - 14 %
87.450 VND
75.207 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x35 - 14 %
121.000 VND
104.060 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x50 - 14 %
165.550 VND
142.373 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x70 - 15 %
236.170 VND
203.106 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x95 - 15 %
326.590 VND
280.867 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x120 - 15 %
425.370 VND
365.818 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x150 - 15 %
508.420 VND
437.241 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x185 - 14 %
634.810 VND
545.937 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x240 - 15 %
831.820 VND
715.365 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x300 - 14 %
1.043.350 VND
897.281 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x500 - 14 %
1.727.110 VND
1.485.315 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x630 - 15 %
2.224.420 VND
1.913.001 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x1,5 - 15 %
8.470 VND
7.284 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 6 - 14 %
25.410 VND
21.853 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x10 - 14 %
40.260 VND
34.624 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x16 - 15 %
60.390 VND
51.935 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x25 - 14 %
93.610 VND
80.505 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 35 - 14 %
128.260 VND
110.304 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 50 - 14 %
174.130 VND
149.752 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 70 - 15 %
246.840 VND
212.282 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x120 - 15 %
442.420 VND
380.481 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x150 - 15 %
527.890 VND
453.985 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x185 - 14 %
657.360 VND
565.330 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x240 - 15 %
859.870 VND
739.488 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 300 - 15 %
1.077.340 VND
926.512 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 500 - 14 %
1.756.150 VND
1.510.289 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 630 - 14 %
2.265.010 VND
1.947.909 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x1,5 - 15 %
18.414 VND
15.836 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x2,5 - 15 %
22.770 VND
19.582 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x4 - 14 %
44.550 VND
38.313 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x6 - 14 %
60.610 VND
52.125 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x10 - 14 %
92.950 VND
79.937 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x16 - 14 %
138.930 VND
119.480 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft