Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp điện Goldcup

105 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Bảng giá bán buôn dây cáp điện Goldcup năm 2021 - 30 %
10.000 VND
7.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 3x10+6 - 30 %
119.617 VND
83.732 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 3x6+4 - 31 %
81.876 VND
57.313 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 3x4+2,5 - 30 %
58.810 VND
41.167 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 2x35 - 30 %
220.241 VND
154.169 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4x16 - 30 %
181.000 VND
126.700 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp điện kế CEVV-SA 2 x 11 - 30 %
74.701 VND
52.291 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 2x2,5 - 30 %
18.840 VND
13.188 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp điện kế CEVV-SA 2 x 25 - 31 %
159.573 VND
111.701 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp điện kế CEVV-SA 2 x 16 - 30 %
102.097 VND
71.468 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp điện kế CEVV-SA 2 x 10 - 30 %
70.254 VND
49.178 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp điện kế CEVV-SA 2 x 6 - 30 %
47.281 VND
33.097 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp điện kế CEVV-SA 2 x 4 - 31 %
34.296 VND
24.007 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 1x300 - 30 %
783.891 VND
548.724 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 1x240 - 30 %
627.214 VND
439.050 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 1x185 - 30 %
494.060 VND
345.842 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 1x150 - 30 %
396.714 VND
277.700 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 1x120 - 30 %
328.531 VND
229.972 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 1x95 - 31 %
267.619 VND
187.333 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 1x70 - 30 %
197.544 VND
138.281 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 4x300 - 30 %
3.398.251 VND
2.378.776 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 4x240 - 31 %
2.724.773 VND
1.907.341 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 4x185 - 31 %
2.129.309 VND
1.490.516 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 4x150 - 30 %
1.703.100 VND
1.192.170 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 4x120 - 31 %
1.391.063 VND
973.744 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 4x95 - 31 %
1.091.429 VND
764.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 4x70 - 30 %
803.531 VND
562.472 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 4x50 - 30 %
553.054 VND
387.138 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 4x35 - 30 %
405.787 VND
284.051 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 4x25 - 31 %
300.743 VND
210.520 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 4x16 - 31 %
196.803 VND
137.762 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 4x10 - 31 %
131.616 VND
92.131 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 4x6 - 30 %
87.030 VND
60.921 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 4x4 - 31 %
63.356 VND
44.349 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 4x2,5 - 30 %
46.641 VND
32.649 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 4x1,5 - 31 %
33.686 VND
23.580 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 3x300+185 - 30 %
3.059.594 VND
2.141.716 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 3x240+150 - 31 %
2.451.876 VND
1.716.313 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 3x185+120 - 31 %
1.907.829 VND
1.335.480 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 3x150+95 - 31 %
1.531.299 VND
1.071.909 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 3x120+70 - 31 %
1.229.039 VND
860.327 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 3x95+50 - 31 %
959.153 VND
671.407 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 3x70+35 - 30 %
698.097 VND
488.668 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 3x50+25 - 31 %
482.043 VND
337.430 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 3x35+16 - 31 %
352.553 VND
246.787 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 3x25+16 - 31 %
273.806 VND
191.664 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 3x16+10 - 31 %
178.446 VND
124.912 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft