Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Cột đèn chiếu sáng đường phố

Cột đèn chiếu sáng đường phố

54 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Đèn cao áp Metal Halide Philips MH 640 U CL SLV/24 250W - 100 %
326.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn cao áp Metal Halide Philips MHN-TD 730RX 75 - 852 1CT/12 - 100 %
240.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn cao áp Metal Halide Philips MHN-TD 842 FC2 1CT/12 - 100 %
1.107.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn cao áp Metal Halide Philips MH1000W U E40 6PK - 100 %
942.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 HPI-TP250W A SP - 100 %
3.370.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn cao áp Metal Master HPI (BU) Plus 645/667 BU - 100 %
410.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn cao áp Metal Master HPI Plus (BUP) 745 BU-P SLV/12 - 100 %
485.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips gián tiếp HPL - N SG 1CT/24 - 100 %
86.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn cao áp Metal Master HPI (T) Plus 645 1SL/12 - 100 %
377.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips gián tiếp HPL - N HG SLV/12 - 100 %
161.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn cao áp Metal Halide Philips MH 640 CL SLV/24 - 100 %
303.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips gián tiếp HPL - N HG SLV/12 400 W - 100 %
210.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn cao áp Metal Halide Philips MH 640 CL SLV/24 150W - 100 %
309.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips trực tiếp ML SG 1CT/24 - 100 %
104.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn cao áp Metal Halide Philips MH 640 U CL SLV/24 175W - 100 %
315.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips trực tiếp ML SG SLV/12 - 100 %
155.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips trực tiếp ML HG 1SL/12 - 100 %
156.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips trực tiếp ML HG SLV/6 - 100 %
205.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON CRP/24 - CO 1CT/24 - CO SLV/12 - 100 %
193.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON CO SLV/12 - 100 %
203.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON CO SLV/12 400W - 100 %
257.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON - T SLV/12 - 100 %
161.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON-T SL/12 - 100 %
179.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON-T SL/12 250W - 100 %
197.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON-T SL/12 400W - 100 %
215.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Kích đèn cao áp (Plus Ignitor) Philips (SN 58T15) - 100 %
142.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Kích đèn cao áp (IGNITOR) Philips (SN 56) - 100 %
246.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tụ điện đèn cao áp Philips (CP 12BO) - 100 %
42.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tụ điện đèn cao áp Philips 250V/18uF (CP 18BU) - 100 %
75.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tụ điện đèn cao áp Philips (CP 32CT) - 100 %
116.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft