Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Máng Đèn Tán Quang Và Tán Xạ LED Thanh

Máng Đèn Tán Quang Và Tán Xạ LED Thanh

9 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Máng đèn tán quang led thanh Comet 12W/4 Bóng (CLCFR4126) - 100 %
1.500.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán xạ led thanh Comet 9W/2 Bóng (CLCFRP2066) - 100 %
750.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán xạ led thanh Comet 9W/3 Bóng (CLCFRP3066) - 100 %
1.200.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán xạ led thanh Comet 9W/4 Bóng (CLCFRP4066) - 100 %
1.400.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang led thanh Comet 9W/2 Bóng (CLCFR2066) - 100 %
550.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang led thanh Comet 12W/2 Bóng (CLCFR2126) - 100 %
850.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang led thanh Comet 9W/3 Bóng (CLCFR3066) - 100 %
800.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang led thanh Comet 12W/3 Bóng (CLCFR3126) - 100 %
1.300.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang led thanh Comet 9W/4 Bóng (CLCFR4066) - 100 %
950.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft