Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

LED Bán Nguyệt

13 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
ĐÈN LED BÁN NGUYỆT 30CM 9W TRẮNG, TRUNG TÍNH, VÀNG - 36 %
130.000 VND
83.200 VND
Chọn so sánh
ĐÈN LED BÁN NGUYỆT 30CM 9W 3 CHẾ ĐỘ MÀU - 36 %
156.000 VND
99.840 VND
Chọn so sánh
ĐÈN LED BÁN NGUYỆT 30CM 9W CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG - 36 %
229.600 VND
146.944 VND
Chọn so sánh
ĐÈN LED BÁN NGUYỆT 6 TẤC 18W TRẮNG, TRUNG TÍNH, VÀNG - 36 %
156.900 VND
100.416 VND
Chọn so sánh
ĐÈN LED BÁN NGUYỆT 6 TẤC 18W 3 CHẾ ĐỘ MÀU - 36 %
188.100 VND
120.384 VND
Chọn so sánh
ĐÈN LED BÁN NGUYỆT 6 TẤC 18W CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG - 36 %
257.300 VND
164.672 VND
Chọn so sánh
ĐÈN LED BÁN NGUYỆT 1M2 36W TRẮNG, TRUNG TÍNH, VÀNG - 36 %
182.900 VND
117.056 VND
Chọn so sánh
ĐÈN LED BÁN NGUYỆT 1M2 36W 3 CHẾ ĐỘ MÀU - 36 %
303.800 VND
194.432 VND
Chọn so sánh
ĐÈN LED BÁN NGUYỆT 1M2 36W CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG - 36 %
351.600 VND
225.024 VND
Chọn so sánh
ĐÈN LED BÁN NGUYỆT 1M2 BN3-36W TRẮNG, VÀNG - 36 %
237.000 VND
151.680 VND
Chọn so sánh
ĐÈN LED BÁN NGUYỆT 6 TẤC BN3-18W TRẮNG, VÀNG - 36 %
158.100 VND
101.184 VND
Chọn so sánh
ĐÈN LED BÁN NGUYỆT 6 TẤC BN2-18W TRẮNG, VÀNG - 36 %
117.200 VND
75.008 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft