Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Đèn huỳnh quang - đèn compact

Đèn huỳnh quang - đèn compact

223 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Chao đèn downlight compact âm trần CFC - 90 - 100 %
51.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chao đèn Metal Halide downlight C MH AT01/205 R7s - 100 %
275.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chao đèn Metal Halide chiếu pha C MH AT02/175 G12 - 100 %
462.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn huỳnh quang chống ẩm đôi 0,6m Rạng Đông  D LN CA/2x18W - 100 %
370.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Compact galaxy Rạng Đông 20W - CFL 3UT4 20W - 100 %
45.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang đơn 1m2 Rạng đông FS 40/36 x 1 M9 - 100 %
130.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang đôi 1m2 FS 40/36 x 2 M9 - 100 %
180.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Compact galaxy 5W - CFL 2UT3 5W - 100 %
30.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chao đèn huỳnh quang cho doanh nghiệp, loại đơn FS 40/36 x 1 CM2 - 100 %
185.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ đèn chiếu bảng FS 40/36x1 CM1*E BACS - Rạng Đông - 100 %
729.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chao đèn huỳnh quang cho doanh nghiệp, loại đôi FS 40/36 x 2 CM3 - 100 %
284.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Phân quang đôi 1m2 - FS 40/36x2 M2 PQ - 100 %
358.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Phân quang đơn 1m2 FS 40/36x1 M2 PQ - 100 %
229.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang âm trần 3 bóng 1m2 - FS 40/36 x 3 M6 - 100 %
1.015.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS 40/36x2 CM1*EH - Rạng Đông - 100 %
767.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện tử T5&T8 Philips EB- CTL5 - 100 %
123.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện tử T5&T8 Philips EB- CTL5 2x14W/2x28W - 100 %
162.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện tử T5&T8 Philips EB- C EP 1x18W TLD - 100 %
71.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện tử T5&T8 Philips EB- C EP 2x36W TLD - 100 %
71.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện tử T5&T8 Philips EB- C 2x18W TLD - 100 %
141.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện tử T5&T8 Philips EB- C 2x36W TLD - 100 %
141.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chuột đèn huỳnh quang Philips S2-P - 100 %
141.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chuột đèn huỳnh quang Philips S10-P - 100 %
141.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 250 SON-T70W A SP - 100 %
2.577.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 250 SON-T150W S SP - 100 %
2.837.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 250 SON-T150W A SP - 100 %
2.881.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 HPI-TP250W S SP - 100 %
3.348.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 HPI-TP250W A SP - 100 %
3.370.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 SON T-250W S SP - 100 %
3.342.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 SON T-250W A SP - 100 %
3.455.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 HPI TP-400W S SP - 100 %
3.644.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 HPI TP-400W A SP - 100 %
3.666.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 SON T-400W A SP - 100 %
4.299.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 SON T-400W S SP - 100 %
4.294.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 250 SON-T70W S SP - 100 %
2.533.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng tuýp huỳnh quang Philips T8 tiêu chuẩn TL-D 36W/54-765 SVL/30 - 100 %
15.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng tuýp huỳnh quang Philips T8  Essential TL5 EssentialView 14W 1SL/40 - 100 %
23.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng tuýp huỳnh quang Philips T8  Essential TL5 EssentialView 28W 1SL/40 - 100 %
29.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng tuýp huỳnh quang Philips T8 tiêu chuẩn TL-D 18W/54-765 1SL/30 - 100 %
13.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft