Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
208 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
83.200 VND
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight T8 chụp kép (1,2m) - 100 %
315.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight T8 chụp kép (0,6m) - 100 %
250.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight T8 chống nổ (1x1,2m) - 100 %
714.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight T8 chống nổ (2x1,2m) - 100 %
860.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight LED T5 (4W) - 100 %
119.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight LED T5 (8W) - 100 %
143.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight LED T5 (12W) - 100 %
157.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight LED T5 (16W) - 100 %
193.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight Neon T5 (8W) - 100 %
63.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight Neon T5 (14W) - 100 %
63.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight Neon T5 (21W) - 100 %
77.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight Neon T5 (26W) - 100 %
86.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight Neon T5 (28W) - 100 %
92.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight T8 chống thấm kép (0,6m) - 100 %
286.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight T8 chụp đơn (0,6m) - 100 %
200.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight T8 chụp đơn (1,2m) - 100 %
250.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight T8 (0,6m) - 100 %
73.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight T8 (1,2m) - 100 %
80.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight T8 chống thấm đơn (0,6m) - 100 %
236.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight T8 chống thấm đơn (1,2m) - 100 %
286.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight T8 chống thấm kép (1,2m) - 100 %
343.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Slimline LED Batten Philips 18W (LED 1600lm/1200mm) - 100 %
459.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Slim LED Batten T5 (BN068C) Philips 7W (LED 600lm/600mm) - 100 %
139.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Slim LED Batten T5 (BN068C) Philips 10W (LED 900lm/900mm) - 100 %
179.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Slim LED Batten T5 (BN068C) Philips 14W (LED 1200lm/1200mm) - 100 %
199.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Slimline LED Batten Philips 9W (LED 800lm/600mm) - 100 %
272.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Led Batten T8 (BN012C) Philips 21W (Led Batten 2000lm/1200mm) - 100 %
235.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Slim LED Batten T5 (BN068C) Philips 4W (LED 300lm/300mm) - 100 %
99.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten T8 (gắn phản xạ) Comet 1 bóng/ 0,6m (CFBR120/E) - 100 %
145.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten T8 (gắn phản xạ) Comet 1 bóng/ 1,2m (CFBR140/E) - 100 %
182.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten T8 (gắn phản xạ) Comet 2 bóng/ 0,6m (CFBR220/E) - 100 %
190.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten T8 (gắn phản xạ) Comet 2 bóng/ 1,2m (CFBR240/E) - 100 %
280.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten T5 (gắn phản xạ) Comet 1 bóng/ 0,6m (SBCR114) - 100 %
160.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten T5 (gắn phản xạ) Comet 1 bóng/ 1,2m (SBCR128) - 100 %
200.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten T5 (gắn phản xạ) Comet 2 bóng/ 1,2m (SBCR228) - 100 %
380.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft