Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn LED thanh ray

21 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Đèn Led chiếu điểm thanh ray Comet 18x1W (CS152-18W) - 100 %
810.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led chiếu điểm thanh ray Comet 20x1W (CS152-20D) - 100 %
1.275.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led chiếu điểm thanh ray Comet 20x1W (CS152-20W) - 100 %
1.275.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led chiếu điểm thanh ray Comet 3x1W (CS152-3D) - 100 %
195.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led chiếu điểm thanh ray Comet 30x1W (CS152-30D) - 100 %
1.435.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led chiếu điểm thanh ray Comet 3x1W (CS152-3W) - 100 %
195.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led chiếu điểm thanh ray Comet 30x1W (CS152-30W) - 100 %
1.435.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led chiếu điểm thanh ray Comet 5x1W (CS152-5D) - 100 %
345.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led chiếu điểm thanh ray Comet 5x1W (CS152-5W) - 100 %
345.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led chiếu điểm thanh ray Comet 7x1W (CS152-7D) - 100 %
375.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led chiếu điểm thanh ray Comet 7x1W (CS152-7W) - 100 %
375.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led chiếu điểm thanh ray Comet 9x1W (CS152-9D) - 100 %
590.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led chiếu điểm thanh ray Comet 9x1W (CS152-9W) - 100 %
590.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led chiếu điểm thanh ray Comet 12x1W (CS152-12D) - 100 %
620.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led chiếu điểm thanh ray Comet 12x1W (CS152-12W) - 100 %
620.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led chiếu điểm thanh ray Comet 15x1W (CS152-15D) - 100 %
755.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led chiếu điểm thanh ray Comet 15x1W (CS152-15W) - 100 %
755.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led chiếu điểm thanh ray Comet 18x1W (CS152-18D) - 100 %
810.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft