Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

LED Filament

14 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
75.200 VND
Chọn so sánh
75.200 VND
Chọn so sánh
75.200 VND
Chọn so sánh
75.200 VND
Chọn so sánh
75.200 VND
Chọn so sánh
ĐÈN LED FILAMENT FLM-2-B35 - 30 %
68.200 VND
47.740 VND
Chọn so sánh
ĐÈN LED FILAMENT FLM-2-P45 - 30 %
75.100 VND
52.570 VND
Chọn so sánh
ĐÈN LED FILAMENT FLM-4-A60 - 30 %
92.400 VND
64.680 VND
Chọn so sánh
ĐÈN LED FILAMENT FLM-6-A60 - 30 %
120.100 VND
84.070 VND
Chọn so sánh
ĐÈN LED FILAMENT FLM-4-G95 - 30 %
156.000 VND
109.200 VND
Chọn so sánh
ĐÈN LED FILAMENT FLM-6-G95 - 30 %
173.300 VND
121.310 VND
Chọn so sánh
ĐÈN LED FILAMENT FLM-4-ST64 - 30 %
156.000 VND
109.200 VND
Chọn so sánh
ĐÈN LED FILAMENT FLM-6-ST64 - 30 %
173.300 VND
121.310 VND
Chọn so sánh
ĐÈN LED FILAMENT MÀU 2.5W MPE FLM-3RD - 30 %
75.200 VND
52.640 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft