Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

LED Filament

14 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
ĐÈN LED FILAMENT MÀU 2.5W MPE FLM-3PU - 100 %
75.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ĐÈN LED FILAMENT MÀU 2.5W MPE FLM-3OR - 100 %
75.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ĐÈN LED FILAMENT MÀU 2.5W MPE FLM-3PK - 100 %
75.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ĐÈN LED FILAMENT MÀU 2.5W MPE FLM-3GR - 100 %
75.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ĐÈN LED FILAMENT MÀU 2.5W MPE FLM-3YL - 100 %
75.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ĐÈN LED FILAMENT MÀU 2.5W MPE FLM-3RD - 100 %
75.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ĐÈN LED FILAMENT FLM-6-ST64 - 100 %
173.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ĐÈN LED FILAMENT FLM-4-ST64 - 100 %
156.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ĐÈN LED FILAMENT FLM-6-G95 - 100 %
173.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ĐÈN LED FILAMENT FLM-4-G95 - 100 %
156.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ĐÈN LED FILAMENT FLM-6-A60 - 100 %
120.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ĐÈN LED FILAMENT FLM-4-A60 - 100 %
92.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ĐÈN LED FILAMENT FLM-2-P45 - 100 %
75.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ĐÈN LED FILAMENT FLM-2-B35 - 100 %
68.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft