Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Ống nhựa thoát nước HDPE 2 lớp

Ống nhựa thoát nước HDPE 2 lớp

24 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nhựa HDPE 2 lớp D160 SN4 - 50 %
124.000 VND
62.000 VND
Chọn so sánh
Gioăng cao su nối ống D600 - 50 %
190.000 VND
95.000 VND
Chọn so sánh
Gioăng cao su nối ống D500 - 50 %
166.000 VND
83.000 VND
Chọn so sánh
Gioăng cao su nối ống D400 - 50 %
124.000 VND
62.000 VND
Chọn so sánh
Gioăng cao su nối ống D300 - 50 %
84.000 VND
42.000 VND
Chọn so sánh
Gioăng cao su nối ống D250 - 50 %
62.000 VND
31.000 VND
Chọn so sánh
Gioăng cao su nối ống D225 - 50 %
52.000 VND
26.000 VND
Chọn so sánh
Gioăng cao su nối ống D200 - 50 %
52.000 VND
26.000 VND
Chọn so sánh
Gioăng cao su nối ống D160 - 50 %
42.000 VND
21.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D600 SN6.3 - 50 %
1.370.000 VND
685.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D600 SN4 - 50 %
1.040.000 VND
520.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D500 SN6.3 - 50 %
1.008.000 VND
504.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D500 SN4 - 50 %
800.000 VND
400.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D400 SN8 - 50 %
632.000 VND
316.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D400 SN4 - 50 %
494.000 VND
247.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D300 SN8 - 50 %
482.000 VND
241.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D300 SN4 - 50 %
350.000 VND
175.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D250 SN8 - 50 %
270.000 VND
135.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D250 SN4 - 50 %
226.000 VND
113.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D225 SN6.3 - 50 %
230.000 VND
115.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D225 SN4 - 50 %
186.000 VND
93.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D200 SN8 - 50 %
216.000 VND
108.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D200 SN4 - 50 %
176.000 VND
88.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D160 SN8 - 50 %
166.000 VND
83.000 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft