Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Ống nhựa thoát nước HDPE 2 lớp

Ống nhựa thoát nước HDPE 2 lớp

24 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Gioăng cao su nối ống D600 - 40 %
190.000 VND
114.000 VND
Chọn so sánh
Gioăng cao su nối ống D500 - 40 %
166.000 VND
99.600 VND
Chọn so sánh
Gioăng cao su nối ống D400 - 40 %
124.000 VND
74.400 VND
Chọn so sánh
Gioăng cao su nối ống D300 - 40 %
84.000 VND
50.400 VND
Chọn so sánh
Gioăng cao su nối ống D250 - 40 %
62.000 VND
37.200 VND
Chọn so sánh
Gioăng cao su nối ống D225 - 40 %
52.000 VND
31.200 VND
Chọn so sánh
Gioăng cao su nối ống D200 - 40 %
52.000 VND
31.200 VND
Chọn so sánh
Gioăng cao su nối ống D160 - 40 %
42.000 VND
25.200 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D600 SN6.3 - 40 %
1.370.000 VND
822.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D600 SN4 - 40 %
1.040.000 VND
624.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D500 SN6.3 - 40 %
1.008.000 VND
604.800 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D500 SN4 - 40 %
800.000 VND
480.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D400 SN8 - 40 %
632.000 VND
379.200 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D400 SN4 - 40 %
494.000 VND
296.400 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D300 SN8 - 40 %
482.000 VND
289.200 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D300 SN4 - 40 %
350.000 VND
210.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D250 SN8 - 40 %
270.000 VND
162.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D250 SN4 - 40 %
226.000 VND
135.600 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D225 SN6.3 - 40 %
230.000 VND
138.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D225 SN4 - 40 %
186.000 VND
111.600 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D200 SN8 - 40 %
216.000 VND
129.600 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D200 SN4 - 40 %
176.000 VND
105.600 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D160 SN8 - 40 %
166.000 VND
99.600 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa HDPE 2 lớp D160 SN4 - 40 %
124.000 VND
74.400 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft