Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp điện Cadisun

192 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Bảng giá bán buôn dây cáp điện CADISUN 2021 - 37 %
10.000 VND
6.300 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3x6+1x4 - 34 %
118.492 VND
78.205 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3x6 - 34 %
100.086 VND
66.057 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x10 - 35 %
178.585 VND
117.866 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x6 - 35 %
113.561 VND
74.950 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x4 - 34 %
78.859 VND
52.047 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x25+1x16 - 34 %
386.460 VND
255.064 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x16 +1x10 - 34 %
251.751 VND
166.156 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x10+1x6 - 35 %
162.179 VND
107.038 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x6+1x4 - 35 %
104.944 VND
69.263 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x2,5+1x1,5 - 35 %
49.143 VND
32.434 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x25 - 34 %
320.354 VND
211.434 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x16 - 34 %
207.550 VND
136.983 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x6 - 35 %
86.752 VND
57.256 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x16 - 35 %
141.170 VND
93.172 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x10 - 34 %
92.156 VND
60.823 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x6 - 34 %
59.503 VND
39.272 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x4 - 34 %
41.262 VND
27.233 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x4 - 34 %
19.040 VND
12.567 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp điện kế MULLER 2x25 - 35 %
233.026 VND
153.797 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp điện kế MULLER 2x16 - 34 %
154.595 VND
102.033 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp điện kế MULLER 2x10 - 35 %
103.830 VND
68.527 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp điện kế MULLER 2x6 - 34 %
70.892 VND
46.789 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp điện kế MULLER 2x4 - 34 %
52.483 VND
34.639 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4x400 - 35 %
6.612.825 VND
4.364.464 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4x300 - 34 %
5.091.265 VND
3.360.235 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4x240 - 34 %
4.079.309 VND
2.692.344 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4x185 - 35 %
3.114.710 VND
2.055.708 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4x150 - 35 %
2.508.861 VND
1.655.848 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4x120 - 34 %
2.019.795 VND
1.333.065 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4x95 - 34 %
1.615.650 VND
1.066.329 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4x70 - 34 %
1.184.313 VND
781.647 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4x50 - 34 %
831.663 VND
548.898 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4x35 - 35 %
609.988 VND
402.592 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4x25 - 34 %
444.174 VND
293.155 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4x16 - 34 %
294.239 VND
194.198 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4x10 - 34 %
194.556 VND
128.407 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4x6 - 34 %
127.762 VND
84.323 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4x4 - 34 %
92.310 VND
60.925 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4x2.5 - 34 %
66.853 VND
44.123 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4x1.5 - 35 %
48.098 VND
31.744 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3x300+1x240 - 34 %
4.838.656 VND
3.193.513 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3x300+1x185 - 34 %
4.596.586 VND
3.033.747 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft