Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp điện Cadisun

192 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x4 - 29 %
16.111 VND
11.439 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x4 - 30 %
34.206 VND
24.286 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x6 - 29 %
50.173 VND
35.623 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x10 - 29 %
77.239 VND
54.840 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x16 - 29 %
117.118 VND
83.154 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x6 - 30 %
72.251 VND
51.298 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x16 - 29 %
170.818 VND
121.281 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x25 - 29 %
264.632 VND
187.889 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x2,5+1x1,5 - 29 %
40.300 VND
28.613 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x6+1x4 - 29 %
87.418 VND
62.067 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x10+1x6 - 29 %
134.439 VND
95.452 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x16 +1x10 - 30 %
207.513 VND
147.334 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x25+1x16 - 29 %
318.618 VND
226.219 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x4 - 29 %
66.359 VND
47.115 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x6 - 29 %
94.370 VND
67.003 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x10 - 29 %
148.118 VND
105.164 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3x6 - 29 %
82.614 VND
58.656 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3x6+1x4 - 30 %
98.120 VND
69.665 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x16 - 29 %
53.590 VND
38.049 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x25 - 30 %
83.079 VND
58.986 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x35 - 30 %
114.813 VND
81.517 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x50 - 29 %
157.049 VND
111.505 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x70 - 30 %
224.003 VND
159.042 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x95 - 30 %
310.875 VND
220.721 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x120 - 30 %
390.672 VND
277.377 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x150 - 29 %
485.511 VND
344.713 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x185 - 29 %
603.849 VND
428.733 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x240 - 30 %
795.896 VND
565.086 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x300 - 29 %
995.707 VND
706.952 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x400 - 30 %
1.289.717 VND
915.699 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x500 - 30 %
1.633.748 VND
1.159.961 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x630 - 29 %
2.108.670 VND
1.497.156 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x800 - 29 %
2.694.846 VND
1.913.341 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x1,5 - 29 %
6.939 VND
4.927 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x2,5 - 30 %
10.462 VND
7.428 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x6 - 30 %
22.906 VND
16.263 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x10 - 30 %
36.186 VND
25.692 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x16 - 30 %
55.589 VND
39.468 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x25 - 29 %
85.380 VND
60.620 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x35 - 29 %
117.521 VND
83.440 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x50 - 29 %
159.976 VND
113.583 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x70 - 30 %
227.620 VND
161.610 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x95 - 29 %
314.742 VND
223.467 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x120 - 29 %
395.483 VND
280.793 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x150 - 29 %
491.052 VND
348.647 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x185 - 30 %
610.848 VND
433.702 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x240 - 29 %
803.294 VND
570.339 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft