Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Ống luồn dây điện Comet

Ống luồn dây điện Comet

89 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Phụ kiện ống luồn tròn PVC (Co nối chữ L) Comet D16mm (BE16) - 100 %
2.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện ống luồn tròn PVC (Co nối chữ L) Comet D20mm (BE20) - 100 %
3.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện ống luồn tròn PVC (Co nối chữ L) Comet D25mm (BE25) - 100 %
5.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện ống luồn tròn PVC (Co nối chữ L) Comet D32mm (BE32) - 100 %
8.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện ống luồn tròn PVC (Co nối chữ L) Comet D40mm (BE40) - 100 %
12.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện ống luồn tròn PVC (Co nối chữ L) Comet D50mm (BE50) - 100 %
15.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện ống luồn tròn PVC (Co nối chữ T) Comet D32mm (BF32) - 100 %
12.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện ống luồn tròn PVC (Co nối chữ T) Comet D40mm (BF40) - 100 %
14.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện ống luồn tròn PVC (Co nối chữ T) Comet D50mm (BF50) - 100 %
17.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện ống luồn tròn PVC (Khớp nối trơn) Comet D50mm (BH50) - 100 %
15.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện ống luồn tròn PVC (Khớp nối ren) Comet D25mm (BH25/B) - 100 %
3.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện ống luồn tròn PVC (Kẹp đỡ ống) Comet D32mm (BK32/A) - 100 %
3.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện ống luồn tròn PVC (Khớp nối ren) Comet D32mm (BH32/B) - 100 %
6.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện ống luồn tròn PVC (Kẹp đỡ ống) Comet D40mm (BK40/A) - 100 %
3.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện ống luồn tròn PVC (Co nối chữ T) Comet D16mm (BF16) - 100 %
2.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện ống luồn tròn PVC (Co nối chữ T) Comet D20mm (BF20) - 100 %
5.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện ống luồn tròn PVC (Khớp nối trơn) Comet D20mm (BH20) - 100 %
1.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện ống luồn tròn PVC (Co nối chữ T) Comet D25mm (BF25) - 100 %
8.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện ống luồn tròn PVC (Khớp nối trơn) Comet D25mm (BH25) - 100 %
1.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện ống luồn tròn PVC (Khớp nối trơn) Comet D32mm (BH32) - 100 %
3.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện ống luồn tròn PVC (Khớp nối trơn) Comet D40mm (BH40) - 100 %
9.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft