Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Ống luồn dây điện Comet

Ống luồn dây điện Comet

89 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống luồn dây điện (đàn hồi) Comet D16/50m (CFC16/L) - 50 %
138.000 VND
69.000 VND
Chọn so sánh
Ống luồn dây điện (đàn hồi) Comet D20/50m (CFC20/L) - 50 %
178.000 VND
89.000 VND
Chọn so sánh
Ống luồn dây điện (đàn hồi) Comet D25/50m (CFC25/L) - 50 %
243.000 VND
121.500 VND
Chọn so sánh
Ống luồn dây điện (đàn hồi) Comet D32/25m (CFC32/L) - 50 %
370.000 VND
185.000 VND
Chọn so sánh
Ống luồn dây điện (đàn hồi) Comet D16/45m (CFC16/E) - 50 %
124.000 VND
62.000 VND
Chọn so sánh
Ống luồn dây điện (đàn hồi) Comet D20/45m (CFC20/E) - 50 %
160.000 VND
80.000 VND
Chọn so sánh
Ống luồn dây điện (đàn hồi) Comet D25/40m (CFC25/E) - 50 %
206.000 VND
103.000 VND
Chọn so sánh
Ống luồn dây điện (đàn hồi) Comet D32/25m (CFC32/E) - 50 %
330.000 VND
165.000 VND
Chọn so sánh
Ống luồn dây điện (luồn tròn PVC) Comet D16mm (C16) - 50 %
19.800 VND
9.900 VND
Chọn so sánh
Ống luồn dây điện (luồn tròn PVC) Comet D20mm (C20) - 50 %
26.600 VND
13.300 VND
Chọn so sánh
Ống luồn dây điện (luồn tròn PVC) Comet D25mm (C25) - 50 %
36.500 VND
18.250 VND
Chọn so sánh
Ống luồn dây điện (luồn tròn PVC) Comet D32mm (C32) - 50 %
60.500 VND
30.250 VND
Chọn so sánh
Ống luồn dây điện (luồn tròn PVC) Comet D16mm (CRC16/L) - 50 %
16.800 VND
8.400 VND
Chọn so sánh
Ống luồn dây điện (luồn tròn PVC) Comet D20mm (CRC20/L) - 50 %
22.000 VND
11.000 VND
Chọn so sánh
Ống luồn dây điện (luồn tròn PVC) Comet D25mm (CRC25/L) - 50 %
31.800 VND
15.900 VND
Chọn so sánh
Ống luồn dây điện (luồn tròn PVC) Comet D32mm (CRC32/L) - 50 %
56.000 VND
28.000 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft