Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn Huỳnh Quang

113 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Đèn huỳnh quang chống ẩm đôi 0,6m Rạng Đông  D LN CA/2x18W - 100 %
370.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang đôi 1m2 FS 40/36 x 2 M9 - 100 %
180.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang đơn 1m2 Rạng đông FS 40/36 x 1 M9 - 100 %
130.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chao đèn huỳnh quang cho doanh nghiệp, loại đôi FS 40/36 x 2 CM3 - 100 %
284.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chao đèn huỳnh quang cho doanh nghiệp, loại đơn FS 40/36 x 1 CM2 - 100 %
185.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang âm trần 3 bóng 1m2 - FS 40/36 x 3 M6 - 100 %
1.015.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Phân quang đơn 1m2 FS 40/36x1 M2 PQ - 100 %
229.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Phân quang đôi 1m2 - FS 40/36x2 M2 PQ - 100 %
358.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ đèn chiếu bảng FS 40/36x1 CM1*E BACS - Rạng Đông - 100 %
729.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS 40/36x2 CM1*EH - Rạng Đông - 100 %
767.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng tuýp huỳnh quang Philips T8  Essential TL5 EssentialView 28W 1SL/40 - 100 %
29.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng tuýp huỳnh quang Philips T8  Essential TL5 EssentialView 14W 1SL/40 - 100 %
23.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng tuýp huỳnh quang Philips T8 tiêu chuẩn TL-D 36W/54-765 SVL/30 - 100 %
15.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng tuýp huỳnh quang Philips T8 tiêu chuẩn TL-D 18W/54-765 1SL/30 - 100 %
13.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn huỳnh quang chống ẩm đôi 1m2 Rạng Đông D LN CA/2x36W - 100 %
496.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn huỳnh quang chống ẩm Rạng Đông D LN CA/1x36W - 100 %
440.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang đơn bóng 0,6m FS 20/18 x 1 M9 - 100 %
116.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chao đèn huỳnh quang doanh nghiệp loại đơn FS 40/36 x 1 CM3 - 100 %
185.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chao doanh nghiệp FS 40/36 x 2 CM2 - Rạng Đông - 100 %
284.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang FS 20/18 x 3 M6 - Rạng Đông - 100 %
718.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang 4 bóng 0,6 m - FS 20/18 x 4 M6 - 100 %
801.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang 4 bóng 1m2 Rạng Đông - FS 40/36 x 4 M6 - 100 %
1.273.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang âm trần 2 bóng 1m2 FS 40/36 x 2 M6 - Rạng Đông - 100 %
619.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Mica đơn 1m2 Rạng Đông - FS 40/36x1 M2 MC - 100 %
227.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Mica đôi 1m2 - FS 40/36x2 M2 MC - 100 %
368.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Mica đơn 0,6m - FS 20/18x1 M2 MC - Rạng Đông - 100 %
150.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Phân quang đơn 0,6 m - FS 20/18x1 M2 PQ - 100 %
139.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Mica đôi 0,6m - FS 20/18x2 M2 MC - Rạng Đông - 100 %
252.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Phân quang đôi 0,6m - FS 20/18x2 M2 PQ - 100 %
232.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ đèn chiếu bảng FS 40/36x1 CM1*EH BACS - Rạng Đông - 100 %
692.120 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS 40/36x2 CM1*E - Rạng Đông - 100 %
843.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ đèn lớp học FS 40/36x1 CM1*EH - Rạng Đông - 100 %
470.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ đèn lớp học FS 40/36x1 CM1*E - Rạng Đông - 100 %
499.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft