Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn LED chiếu sáng MPE

789 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
KẸP CHO LED DÂY KLS AC-5050 - 36 %
4.200 VND
2.688 VND
Chọn so sánh
ĐUI ĐÈN CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI IRHD2 - 36 %
192.000 VND
122.880 VND
Chọn so sánh
ĐUI ĐÈN CẢM BIẾN MICROWAVE MWHD1 - 36 %
331.700 VND
212.288 VND
Chọn so sánh
THIẾT BỊ CẢM BIẾN QUANG PHOTOCELL PTC1 - 36 %
170.200 VND
108.928 VND
Chọn so sánh
LED PANEL TRÒN NỔI DIMMER 6W TRẮNG, VÀNG - 36 %
369.000 VND
236.160 VND
Chọn so sánh
LED PANEL TRÒN NỔI DIMMER 12W TRẮNG, VÀNG - 36 %
492.500 VND
315.200 VND
Chọn so sánh
LED PANEL TRÒN NỔI DIMMER 18W TRẮNG, VÀNG - 36 %
640.800 VND
410.112 VND
Chọn so sánh
LED PANEL TRÒN NỔI DIMMER 24W TRẮNG, VÀNG - 36 %
805.600 VND
515.584 VND
Chọn so sánh
ĐÈN LED PANEL VUÔNG NỔI DIMMER 6W TRẮNG, VÀNG - 36 %
385.700 VND
246.848 VND
Chọn so sánh
LED PANEL VUÔNG NỔI DIMMER 12W TRẮNG, VÀNG - 36 %
516.300 VND
330.432 VND
Chọn so sánh
LED PANEL VUÔNG NỔI DIMMER 18W TRẮNG, VÀNG - 36 %
670.500 VND
429.120 VND
Chọn so sánh
LED PANEL VUÔNG NỔI DIMMER 24W TRẮNG, VÀNG - 36 %
845.600 VND
541.184 VND
Chọn so sánh
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN SRDL-16W - 36 %
214.900 VND
137.536 VND
Chọn so sánh
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SRDL-16W - 36 %
283.100 VND
181.184 VND
Chọn so sánh
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN SRDL-24W - 36 %
299.000 VND
191.360 VND
Chọn so sánh
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SRDL-24W - 36 %
380.100 VND
243.264 VND
Chọn so sánh
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN SRDL-32W - -540 %
42.240 VND
270.336 VND
Chọn so sánh
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SRDL-32W - 36 %
566.100 VND
362.304 VND
Chọn so sánh
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN SRDL-48W - 36 %
841.000 VND
538.240 VND
Chọn so sánh
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SRDL-48W - 36 %
1.157.900 VND
741.056 VND
Chọn so sánh
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN SSDL-16W - 36 %
214.900 VND
137.536 VND
Chọn so sánh
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN SSDL-24W - 36 %
299.000 VND
191.360 VND
Chọn so sánh
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SSDL-24W - 36 %
380.100 VND
243.264 VND
Chọn so sánh
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN SSDL-32W - 36 %
422.400 VND
270.336 VND
Chọn so sánh
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SSDL-32W - 36 %
566.100 VND
362.304 VND
Chọn so sánh
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN SSDL-48W - 36 %
841.000 VND
538.240 VND
Chọn so sánh
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SSDL-48W - 36 %
1.157.900 VND
741.056 VND
Chọn so sánh
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN SRDLB-16W - 36 %
214.900 VND
137.536 VND
Chọn so sánh
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SRDLB-16W - 36 %
283.100 VND
181.184 VND
Chọn so sánh
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN SRDLB-24W - 36 %
299.000 VND
191.360 VND
Chọn so sánh
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SRDLB-24W - 36 %
380.100 VND
243.264 VND
Chọn so sánh
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN SRDLB-32W - 36 %
422.400 VND
270.336 VND
Chọn so sánh
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SRDLB-32W - 36 %
566.100 VND
362.304 VND
Chọn so sánh
ĐÈN DOWNLIGHT NỔI TRÀN VIỀN SRDLB-48W - 36 %
841.000 VND
538.240 VND
Chọn so sánh
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN SSDLB-16W - 36 %
214.900 VND
137.536 VND
Chọn so sánh
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SSDLB-16W - 36 %
283.100 VND
181.184 VND
Chọn so sánh
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN SSDLB-24W - 36 %
299.000 VND
191.360 VND
Chọn so sánh
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SSDLB-24W - -540 %
38.010 VND
243.264 VND
Chọn so sánh
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN SSDLB-32W - 36 %
422.400 VND
270.336 VND
Chọn so sánh
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SSDLB-32W - 36 %
566.100 VND
362.304 VND
Chọn so sánh
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN SSDLB-48W - 36 %
841.000 VND
538.240 VND
Chọn so sánh
ĐÈN DOWNLIGHT VUÔNG NỔI TRÀN VIỀN 3 CHẾ ĐỘ MÀU SSDLB-48W - 36 %
1.157.900 VND
741.056 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLEL 6W - 36 %
96.100 VND
61.504 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLE 7W - 36 %
96.100 VND
61.504 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU DLEL 9W - 36 %
118.900 VND
76.096 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft