Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn LED pha

24 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Đèn LED pha Floodlight Essential SmartBright PVP61 Philips 30W - 100 %
1.151.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED pha Floodlight Essential SmartBright PVP61 Philips 50W - 100 %
1.912.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED pha Floodlight Essential SmartBright PVP61 Philips 70W - 100 %
2.449.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 20W (CFS221-20W) - 100 %
489.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 30W (CFS221-30D) - 100 %
729.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 30W (CFS221-30W) - 100 %
729.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 50W (CFS221-50D) - 100 %
989.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 50W (CFS221-50W) - 100 %
989.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 10W (CF221-10D) - 100 %
290.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 10W (CF221-10W) - 100 %
290.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 20W (CF221-20D) - 100 %
489.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 20W (CF221-20W) - 100 %
489.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 30W (CF221-30D) - 100 %
649.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 30W (CF221-30W) - 100 %
649.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 50W (CF221-50D) - 100 %
989.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 50W (CF221-50W) - 100 %
989.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 10W (CFS221-10D) - 100 %
269.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 10W (CFS221-10W) - 100 %
269.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 20W (CFS221-20D) - 100 %
489.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft