Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây tín hiệu âm thanh, dây loa

Dây tín hiệu âm thanh, dây loa

16 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây tín hiệu (dây điện thoại) Comet 200m 4C(7/0.15SQMM) - 100 %
728.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây tín hiệu (dây điện thoại) Comet 100m 4C(7/0.15SQMM) - 100 %
364.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây tín hiệu (dây tivi) Comet 75Ω/200m (5C-FB-CM) - 100 %
948.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây tín hiệu (dây tivi) Comet 75Ω/200m (5C-CM-2W) - 100 %
948.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp tín hiệu âm thanh 2x3,0 mm2 HELIN ( 80m/ cuộn) - 100 %
1.480.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp tín hiệu âm thanh 2x2,0 mm2 HELIN ( 80m/ cuộn) - 100 %
1.170.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp tín hiệu âm thanh 2x1,5 mm2 HELIN ( 80m/ cuộn) - 100 %
1.000.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp loa tín hiệu âm thanh 2x1,0 mm2 HELIN (80m/ cuộn) - 100 %
900.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây loa tín hiệu âm thanh 2x0,75 mm2 HELIN ( 80m/ cuộn) - 100 %
800.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây tín hiệu âm thanh 2x0,5 mm2 HELIN (80m/ cuộn) - 100 %
700.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft