Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây cáp mạng sợi đồng

Dây cáp mạng sợi đồng

52 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Cáp mạng cat 5e UTP Category 5e Trường Phú lõi đồng ( cuộn 305m) - 100 %
1.600.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp mạng lan cat6e vinacap - 100 %
2.750.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp mạng AMP Cat6e TE UTP 75C 8 sợi đồng - 100 %
2.880.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp mạng lan cat 5e vinacap - 100 %
1.980.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp đồng trục SINO 5C-FB/VL - 100 %
980.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp mạng cat6e 0521 - 100 %
1.150.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp mạng LS Vina - Cat 6 (305m/ cuộn) - 100 %
2.850.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp mạng VINACAP Cat5e UTP 4 đôi (305m/cuộn) - 100 %
1.800.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp mạng TENDA CAT6 có bọc chống nhiễu - 100 %
2.300.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp mạng Cat5e U/UTP PVC 502 CU Datwyler - 100 %
2.450.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp mạng Golden Japan UTP Cat6e 8/0.57mm đồng - 100 %
2.780.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp mạng Cat6 U/UTP PVC-FR 662 Blue Datwyler - 100 %
2.780.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp mạng Cat6 U/UTP LSOH Blue Datwyler 662 orange - 100 %
3.120.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp mạng Lan Cat6 dẹt 5m - 100 %
50.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp mạng Golden Japan UTP Cat5e 0.35m - 100 %
1.350.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp mạng TENDA CAT6 thùng cuộn 300m - 100 %
1.750.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp mạng cat6e 0786 - 100 %
1.950.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp mạng Tenda Cat5e 1003H - 100 %
1.980.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp mạng cat6e 0907 - 100 %
2.080.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp mạng Golden Japan SFTP Cat6e 8/0.5mm 305m - 100 %
2.100.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp mạng AMP Cat5e TE UTP E138024 8 sợi đồng - 100 %
2.280.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp mạng chống nhiễu SINO TTCS51 - 100 %
1.180.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp mạng tenda 1002 H 4 pair UTP Cat 5e (loại A) màu cam - 100 %
1.230.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp mạng AMP 3333 - 100 %
1.250.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp mạng Lan Cat6e 0522 - 100 %
1.350.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp mạng TENDA 1002E CAT5 thùng cuộn 300m - 100 %
1.350.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp mạng Golden Japan UTP Cat5e - 100 %
1.630.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây Cáp điện thoại 4 lõi - 100 %
280.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp mạng AMP 0338 - 100 %
1.650.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện thoại SINO 2 đôi - 100 %
360.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp mạng - Cable mạng Golden Japan SFTP Cat5e - 100 %
1.750.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện thoại dẫn ngoài trời - 100 %
380.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp mạng CAT6E 0518 - 100 %
1.750.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp mạng Golden Japan - 100 %
450.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện thoại SINO 200 mét, 4 lõi, bọc dầu - 100 %
660.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp mạng TENDA 1002D CAT5 thùng cuộn 300m - 100 %
950.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây mạng AMP cat5e (model 0332) - 100 %
980.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây mạng AMP 0518 cat 5e - 100 %
1.150.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây mạng bấm sẵn 2 m - 100 %
20.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây mạng RJ45 rút - 100 %
30.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft