Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Ống ruột gà lõi thép

12 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa PVC - D16 (1/2") - 50 %
10.920 VND
5.460 VND
Chọn so sánh
ống ruột gà lõi thép bọc nhựa PVC - D25 (1") - 50 %
18.480 VND
9.240 VND
Chọn so sánh
Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa PVC - D32 (1-1/4") - 50 %
24.640 VND
12.320 VND
Chọn so sánh
Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa PVC - D38 (1-1/2") - 50 %
31.500 VND
15.750 VND
Chọn so sánh
ống ruột gà lõi thép bọc nhựa PVC - D20 (3/4") - 50 %
13.600 VND
6.800 VND
Chọn so sánh
Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa PVC - D50 (2") - 50 %
43.400 VND
21.700 VND
Chọn so sánh
ống ruột gà lõi thép D20 (3/4") - 50 %
9.100 VND
4.550 VND
Chọn so sánh
ống ruột gà lõi thép D16 (1/2") - 50 %
8.400 VND
4.200 VND
Chọn so sánh
ống ruột gà lõi thép D25 (1") - 50 %
13.440 VND
6.720 VND
Chọn so sánh
ống ruột gà lõi thép D32 (1 1/4") - 50 %
19.600 VND
9.800 VND
Chọn so sánh
ống ruột gà lõi thép D38 (1 1/2") - 50 %
21.700 VND
10.850 VND
Chọn so sánh
ống ruột gà lõi thép D50 (2") - 50 %
30.100 VND
15.050 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft