Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Hệ thống tủ phân phối điện

Hệ thống tủ phân phối điện

62 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Tủ điện trong nhà 1000x700x300 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 50 %
3.280.000 VND
1.640.000 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1200x700x300 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 50 %
3.560.000 VND
1.780.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1200x800x400 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 50 %
3.640.000 VND
1.820.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1500x800x400 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 50 %
5.600.000 VND
2.800.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1600x800x400 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 50 %
6.080.000 VND
3.040.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1000x600x300 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 50 %
2.900.000 VND
1.450.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1000x800x350 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 50 %
3.500.000 VND
1.750.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1200x600x300 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 50 %
3.500.000 VND
1.750.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 400x300x150 tôn sơn tĩnh điện - 50 %
600.000 VND
300.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 400x400x150 tôn sơn tĩnh điện - 50 %
700.000 VND
350.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 600x350x200 tôn sơn tĩnh điện - 50 %
1.080.000 VND
540.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 600x400x200 tôn sơn tĩnh điện - 50 %
1.080.000 VND
540.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 700x400x250 tôn sơn tĩnh điện - 50 %
1.180.000 VND
590.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 700x500x250 tôn sơn tĩnh điện - 50 %
1.260.000 VND
630.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 800x500x250 tôn sơn tĩnh điện - 50 %
1.220.000 VND
610.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 800x600x300 tôn sơn tĩnh điện - 50 %
1.580.000 VND
790.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (bằng nhựa) Comet 2/4Module (CA2/4PP) - 50 %
196.000 VND
98.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (bằng nhựa) Comet 3/6Module (CA3/6PP) - 50 %
254.000 VND
127.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (bằng nhựa) Comet 4/8Module (CA4/8PP) - 50 %
370.000 VND
185.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (bằng nhựa) Comet 8/12Module (CA8/12PP) - 50 %
442.000 VND
221.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 4 cửa) Comet 52 Module (CE52PM) - 50 %
2.816.000 VND
1.408.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 1 cửa) Comet 2 Module (CE2PM) - 50 %
258.000 VND
129.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 1 cửa) Comet 3 Module (CE3PM) - 50 %
258.000 VND
129.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 1 cửa) Comet 4 Module (CE4PM) - 50 %
258.000 VND
129.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 1 cửa) Comet 6 Module (CE6PM) - 50 %
398.000 VND
199.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 1 cửa) Comet 9 Module (CE9PM) - 50 %
618.000 VND
309.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 1 cửa) Comet 13 Module (CE13PM) - 50 %
878.000 VND
439.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 1 cửa) Comet 17 Module (CE17PM) - 50 %
1.178.000 VND
589.000 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft