Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện Cadivi

33 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Bảng giá bán buôn dây cáp điện CADIVI năm 2021 - 14 %
100 VND
86 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x0.75 - 15 %
7.557 VND
6.499 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x1 - 14 %
9.460 VND
8.136 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x1.5 - 14 %
13.332 VND
11.466 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x2.5 - 14 %
21.472 VND
18.466 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn cứng VC 1x1.5 F1,38/ 450/750 - 15 %
5.742 VND
4.938 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn cứng VC 1x2.5 F1,77/ 450/750 - 14 %
9.196 VND
7.909 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn cứng VC 1x4 F2,24/ 450/750 - 14 %
14.344 VND
12.336 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn cứng VC 1x6 F2,74/ 450/750 - 15 %
21.142 VND
18.182 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn cứng VC 1x10 F3,56/ 450/750 - 14 %
35.530 VND
30.556 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x0.5 - 15 %
2.299 VND
1.977 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x0.75 - 15 %
3.190 VND
2.743 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x1.0 - 15 %
4.092 VND
3.519 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x1.5 - 15 %
6.006 VND
5.165 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x2.5 - 14 %
9.625 VND
8.278 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x4.0 - 15 %
14.883 VND
12.799 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x6.0 - 14 %
22.550 VND
19.393 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x10.0 - 14 %
40.480 VND
34.813 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x16.0 - 14 %
59.730 VND
51.368 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 2 ruột VCmt-2x1,5 - 15 %
14.707 VND
12.648 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 2 ruột VCmt-2x2,5 - 14 %
23.430 VND
20.150 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 2 ruột VCmt-2x4 - 14 %
34.980 VND
30.083 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 2 ruột VCmt-2x6 - 14 %
51.810 VND
44.557 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 3 ruột VCmt-3x1,5 - 14 %
20.680 VND
17.785 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 3 ruột VCmt-3x2,5 - 15 %
32.670 VND
28.096 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 3 ruột VCmt-3x4 - 14 %
48.950 VND
42.097 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 3 ruột VCmt-3x6 - 14 %
74.250 VND
63.855 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 4 ruột VCmt-4x1,5 - 15 %
26.840 VND
23.082 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 4 ruột VCmt-4x2,5 - 15 %
42.240 VND
36.326 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 4 ruột VCmt-4x4 - 15 %
64.020 VND
55.057 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 4 ruột VCmt-4x6 - 14 %
96.580 VND
83.059 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x4 - 14 %
32.450 VND
27.907 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x6 - 14 %
48.510 VND
41.719 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft