Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện Cadivi

36 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x2.5 - 100 %
16.104 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x1.5 - 100 %
9.999 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x0.75 - 100 %
5.665 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x6 - 100 %
36.410 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x4 - 100 %
24.310 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x10 - 100 %
120.516 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x6.0 - 100 %
74.899 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x4.0 - 100 %
52.635 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x2.5 - 100 %
34.969 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x1.5 - 100 %
23.414 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x10 - 100 %
91.839 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x6 - 100 %
56.628 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x4 - 100 %
39.809 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x2.5 - 100 %
27.225 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x1.5 - 100 %
18.356 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x10 - 6 %
66.792 VND
63.450 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x6 - 100 %
40.898 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x4 - 100 %
29.766 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x2.5 - 14 %
20.691 VND
17.903 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x1.5 - 0 %
14.097 VND
14.097 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x16.0 - 100 %
44.770 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x10.0 - 100 %
30.360 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x6.0 - 100 %
16.885 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x4.0 - 100 %
11.165 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x2.5 - 100 %
7.216 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x1.5 - 100 %
4.510 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x1.0 - 100 %
3.069 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x0.75 - 100 %
2.387 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x0.5 - 100 %
1.716 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn cứng VC 1x10 F3,56/ 450/750 - 100 %
26.620 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn cứng VC 1x6 F2,74/ 450/750 - 100 %
15.851 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn cứng VC 1x4 F2,24/ 450/750 - 100 %
10.758 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn cứng VC 1x2.5 F1,77/ 450/750 - 100 %
6.897 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn cứng VC 1x1.5 F1,38/ 450/750 - 100 %
4.312 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x1 - 100 %
7.095 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x0.5 - 100 %
4.689 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft