Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện Cadivi

34 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Bảng giá bán buôn dây cáp điện CADIVI năm 2021 - 100 %
10.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x0.75 - 29 %
10.352 VND
7.350 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x1 - 29 %
12.959 VND
9.201 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x1.5 - 29 %
18.263 VND
12.967 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x2.5 - 29 %
29.414 VND
20.884 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn cứng VC 1x1.5 F1,38/ 450/750 - 29 %
7.866 VND
5.585 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn cứng VC 1x2.5 F1,77/ 450/750 - 29 %
12.597 VND
8.944 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn cứng VC 1x4 F2,24/ 450/750 - 29 %
19.649 VND
13.951 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn cứng VC 1x6 F2,74/ 450/750 - 30 %
28.962 VND
20.563 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn cứng VC 1x10 F3,56/ 450/750 - 30 %
48.671 VND
34.556 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x0.5 - 29 %
3.149 VND
2.236 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x0.75 - 29 %
4.370 VND
3.103 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x1.0 - 29 %
5.605 VND
3.980 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x1.5 - 30 %
8.227 VND
5.841 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x2.5 - 30 %
13.185 VND
9.361 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x4.0 - 30 %
20.388 VND
14.475 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x6.0 - 29 %
30.890 VND
21.932 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x10.0 - 29 %
55.452 VND
39.371 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x16.0 - 29 %
81.822 VND
58.094 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 2 ruột VCmt-2x1,5 - 30 %
20.147 VND
14.304 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 2 ruột VCmt-2x2,5 - 30 %
32.096 VND
22.788 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 2 ruột VCmt-2x4 - 29 %
47.918 VND
34.022 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 2 ruột VCmt-2x6 - 29 %
70.973 VND
50.391 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 3 ruột VCmt-3x1,5 - 29 %
28.329 VND
20.114 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 3 ruột VCmt-3x2,5 - 29 %
44.753 VND
31.775 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 3 ruột VCmt-3x4 - 30 %
67.055 VND
47.609 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 3 ruột VCmt-3x6 - 29 %
101.712 VND
72.216 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 4 ruột VCmt-4x1,5 - 29 %
36.767 VND
26.105 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 4 ruột VCmt-4x2,5 - 29 %
57.863 VND
41.083 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 4 ruột VCmt-4x4 - 30 %
87.699 VND
62.266 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 4 ruột VCmt-4x6 - 29 %
132.301 VND
93.934 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x4 - 29 %
44.452 VND
31.561 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x6 - 29 %
66.452 VND
47.181 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft