Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện Goldcup

40 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Bảng giá bán buôn dây cáp điện Goldcup năm 2021 - 30 %
10.000 VND
7.000 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x2.5 - 30 %
31.590 VND
22.113 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x1.5 - 31 %
19.879 VND
13.915 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x240 - 31 %
1.281.979 VND
897.385 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x185 - 30 %
969.501 VND
678.651 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x150 - 30 %
794.300 VND
556.010 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x120 - 31 %
632.279 VND
442.595 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x2.5 - 31 %
63.729 VND
44.610 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x1.5 - 30 %
39.417 VND
27.592 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x6.0 - 30 %
111.954 VND
78.368 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x4.0 - 30 %
75.001 VND
52.501 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x2.5 - 31 %
49.366 VND
34.556 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x1.5 - 31 %
30.439 VND
21.307 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x0.75 - 30 %
17.531 VND
12.272 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x95 - 30 %
501.527 VND
351.069 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x70 - 30 %
377.161 VND
264.013 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x50 - 30 %
269.841 VND
188.889 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x35 - 30 %
187.767 VND
131.437 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x25 - 30 %
136.380 VND
95.466 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x16 - 30 %
87.760 VND
61.432 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x10 - 30 %
57.317 VND
40.122 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x6.0 - 31 %
33.516 VND
23.461 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x4.0 - 30 %
22.584 VND
15.809 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x2.5 - 30 %
14.384 VND
10.069 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x1.5 - 31 %
8.799 VND
6.159 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x1.0 - 30 %
6.164 VND
4.315 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x0.75 - 30 %
4.760 VND
3.332 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x0.5 - 31 %
3.289 VND
2.302 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x2.5 - 30 %
34.231 VND
23.962 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x1.5 - 31 %
21.446 VND
15.012 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x1 - 30 %
15.614 VND
10.930 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x0.75 - 31 %
12.829 VND
8.980 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x0.5 - 31 %
9.506 VND
6.654 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x6.0 - 30 %
73.701 VND
51.591 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x4.0 - 30 %
49.394 VND
34.576 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x1.0 - 30 %
14.344 VND
10.041 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x0.75 - 31 %
11.389 VND
7.972 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x0.5 - 30 %
8.270 VND
5.789 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft