Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện Goldcup

41 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Bảng giá bán buôn dây cáp điện Goldcup năm 2021 - 100 %
10.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x1.5 - 32 %
12.667 VND
8.740 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x2.5 - 31 %
20.152 VND
13.905 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x0.5 - 31 %
5.488 VND
3.787 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x0.75 - 32 %
7.458 VND
5.146 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x1.0 - 32 %
9.509 VND
6.561 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x4.0 - 31 %
31.700 VND
21.873 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x6.0 - 32 %
47.190 VND
32.561 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x0.5 - 32 %
6.077 VND
4.193 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x0.75 - 32 %
8.118 VND
5.601 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x1 - 32 %
10.099 VND
6.968 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x1.5 - 32 %
13.392 VND
9.240 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x2.5 - 31 %
21.426 VND
14.784 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x0.5 - 31 %
2.295 VND
1.584 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x0.75 - 32 %
3.203 VND
2.210 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x1.0 - 31 %
4.227 VND
2.917 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x1.5 - 32 %
5.676 VND
3.916 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x2.5 - 31 %
9.266 VND
6.394 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x4.0 - 31 %
14.540 VND
10.033 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x6.0 - 31 %
21.640 VND
14.932 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x10 - 31 %
36.266 VND
25.024 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x16 - 31 %
55.626 VND
38.382 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x25 - 31 %
86.224 VND
59.495 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x35 - 32 %
120.115 VND
82.879 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x50 - 32 %
171.548 VND
118.368 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x70 - 32 %
240.554 VND
165.982 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x95 - 31 %
317.752 VND
219.249 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x0.75 - 32 %
11.190 VND
7.721 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x1.5 - 32 %
19.019 VND
13.123 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x2.5 - 32 %
30.776 VND
21.235 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x4.0 - 32 %
46.957 VND
32.400 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x6.0 - 32 %
69.576 VND
48.007 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x1.5 - 31 %
24.578 VND
16.959 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x2.5 - 32 %
39.735 VND
27.417 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x120 - 31 %
400.352 VND
276.243 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x150 - 31 %
505.549 VND
348.829 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x185 - 32 %
616.489 VND
425.377 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x240 - 32 %
808.705 VND
558.006 VND
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây cáp điện Goldcup năm 2023 - 100 %
10.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft