Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện Goldcup

39 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x2.5 - 27 %
15.152 VND
11.061 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x1.5 - 27 %
9.597 VND
7.006 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x240 - 28 %
579.795 VND
423.250 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x185 - 28 %
450.633 VND
328.962 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x150 - 28 %
365.937 VND
267.134 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x120 - 27 %
292.142 VND
213.264 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x2.5 - 28 %
30.559 VND
22.308 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x1.5 - 27 %
19.541 VND
14.265 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x6.0 - 27 %
53.919 VND
39.361 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x4.0 - 28 %
36.569 VND
26.695 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x2.5 - 28 %
23.318 VND
17.022 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x1.5 - 28 %
14.940 VND
10.906 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x0.75 - 28 %
8.470 VND
6.183 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x95 - 28 %
250.736 VND
183.037 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x70 - 27 %
188.275 VND
137.441 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x50 - 27 %
132.952 VND
97.055 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x35 - 27 %
92.724 VND
67.689 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x25 - 28 %
66.739 VND
48.719 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x16 - 28 %
42.162 VND
30.778 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x10 - 27 %
27.760 VND
20.265 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x6.0 - 28 %
16.362 VND
11.944 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x4.0 - 27 %
11.116 VND
8.115 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x2.5 - 27 %
6.953 VND
5.076 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x1.5 - 27 %
4.357 VND
3.181 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x1.0 - 27 %
2.956 VND
2.158 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x0.75 - 28 %
2.384 VND
1.740 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x0.5 - 28 %
1.673 VND
1.221 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x2.5 - 28 %
16.829 VND
12.285 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x1.5 - 27 %
10.741 VND
7.841 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x1 - 28 %
7.748 VND
5.656 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x0.75 - 28 %
6.218 VND
4.539 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x0.5 - 27 %
4.816 VND
3.516 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x6.0 - 28 %
35.573 VND
25.968 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x4.0 - 28 %
23.891 VND
17.440 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x1.0 - 27 %
6.787 VND
4.955 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x0.75 - 28 %
5.514 VND
4.025 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x0.5 - 27 %
3.956 VND
2.888 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft