Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện Goldcup

40 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x1.5 - 19 %
12.722 VND
10.432 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x2.5 - 18 %
20.375 VND
16.708 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x0.5 - 18 %
5.575 VND
4.572 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x0.75 - 19 %
7.492 VND
6.143 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x1.0 - 18 %
9.558 VND
7.838 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x4.0 - 19 %
32.087 VND
26.311 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x6.0 - 19 %
47.748 VND
39.153 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x0.5 - 18 %
6.185 VND
5.072 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x0.75 - 19 %
8.348 VND
6.845 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x1 - 18 %
10.297 VND
8.444 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x1.5 - 19 %
13.866 VND
11.370 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x2.5 - 18 %
22.191 VND
18.197 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x0.5 - 19 %
2.309 VND
1.893 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x0.75 - 18 %
3.257 VND
2.671 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x1.0 - 19 %
4.237 VND
3.474 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x1.5 - 19 %
5.765 VND
4.727 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x2.5 - 19 %
9.410 VND
7.716 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x4.0 - 19 %
14.793 VND
12.130 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x6.0 - 18 %
22.225 VND
18.225 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x10 - 18 %
38.179 VND
31.307 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x16 - 19 %
57.743 VND
47.349 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x25 - 19 %
89.366 VND
73.280 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x35 - 18 %
124.028 VND
101.703 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x50 - 18 %
177.240 VND
145.337 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x70 - 18 %
248.508 VND
203.777 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x95 - 18 %
328.558 VND
269.418 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x0.75 - 19 %
11.559 VND
9.478 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x1.5 - 19 %
19.720 VND
16.170 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x2.5 - 18 %
31.912 VND
26.168 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x4.0 - 18 %
48.808 VND
40.023 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x6.0 - 19 %
72.877 VND
59.759 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x1.5 - 19 %
25.509 VND
20.917 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x2.5 - 18 %
41.245 VND
33.821 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x120 - 18 %
414.084 VND
339.549 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x150 - 18 %
522.501 VND
428.451 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x185 - 18 %
636.480 VND
521.914 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x240 - 18 %
835.639 VND
685.224 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft