Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Ống nhựa xoắn HDPE

58 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 50/40 - 50 %
26.664 VND
13.332 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 65/50 - 50 %
35.904 VND
17.952 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 105/80 - 50 %
69.300 VND
34.650 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 130/100 - 50 %
85.800 VND
42.900 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 32/25 - Sino - 50 %
12.500 VND
6.250 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 40/30 - Sino - 50 %
13.500 VND
6.750 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 50/40 - Sino - 50 %
19.500 VND
9.750 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 65/50 - Sino - 50 %
26.000 VND
13.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 85/65 - Sino - 50 %
38.000 VND
19.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 105/80 - Sino - 50 %
50.500 VND
25.250 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 130/100 - Sino - 50 %
62.000 VND
31.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 160/125 - Sino - 50 %
100.000 VND
50.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 195/150 - Sino - 50 %
150.000 VND
75.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 230/175 - Sino - 50 %
230.000 VND
115.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 260/200 - Sino - 50 %
285.000 VND
142.500 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 32/25 - 50 %
14.080 VND
7.040 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 40/30 - 50 %
16.390 VND
8.195 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 50/40 - 50 %
23.540 VND
11.770 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 65/50 - 50 %
32.230 VND
16.115 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 85/65 - 50 %
46.750 VND
23.375 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 105/80 - 50 %
60.830 VND
30.415 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 130/100 - 50 %
85.910 VND
42.955 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 160/125 - 50 %
133.540 VND
66.770 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 195/150 - 50 %
182.380 VND
91.190 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 230/175 - 50 %
271.920 VND
135.960 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 260/200 - 50 %
325.050 VND
162.525 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 32/25 - 50 %
16.896 VND
8.448 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 40/30 - 50 %
18.480 VND
9.240 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 85/65 - 50 %
52.536 VND
26.268 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 160/125 - 50 %
137.940 VND
68.970 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 195/150 - 50 %
204.600 VND
102.300 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 230/175 - 50 %
31.020 VND
15.510 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 260/200 - 50 %
386.760 VND
193.380 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 320/250 - 50 %
772.200 VND
386.100 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 32/25 - 50 %
14.080 VND
7.040 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 40/30 - 50 %
16.390 VND
8.195 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 50/40 - 50 %
23.540 VND
11.770 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 65/50 - 50 %
32.230 VND
16.115 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 85/65 - 50 %
46.750 VND
23.375 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 105/80 - 50 %
60.830 VND
30.415 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 110/90 - 50 %
69.960 VND
34.980 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 130/100 - 50 %
85.910 VND
42.955 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 160/125 - 50 %
133.540 VND
66.770 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 195/150 - 50 %
182.380 VND
91.190 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 230/175 - 50 %
271.920 VND
135.960 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 260/200 - 50 %
325.050 VND
162.525 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 32/25 - 50 %
12.800 VND
6.400 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 40/30 - 50 %
14.900 VND
7.450 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft