Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Ống nhựa xoắn HDPE

58 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 50/40 - 41 %
26.664 VND
15.998 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 65/50 - 41 %
35.904 VND
21.542 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 105/80 - 40 %
69.300 VND
41.580 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 130/100 - 40 %
85.800 VND
51.480 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 32/25 - Sino - 100 %
12.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 40/30 - Sino - 100 %
13.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 50/40 - Sino - 100 %
19.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 65/50 - Sino - 100 %
26.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 85/65 - Sino - 100 %
38.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 105/80 - Sino - 100 %
50.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 130/100 - Sino - 100 %
62.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 160/125 - Sino - 100 %
100.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 195/150 - Sino - 100 %
150.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 230/175 - Sino - 100 %
230.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 260/200 - Sino - 100 %
285.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 50/40 - 100 %
21.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 65/50 - 100 %
29.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 85/65 - 100 %
42.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 105/80 - 100 %
55.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 110/90 - 100 %
63.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 130/100 - 100 %
78.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 160/125 - 100 %
121.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 195/150 - 100 %
165.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 230/175 - 100 %
247.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 260/200 - 100 %
295.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 32/25 - 100 %
12.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 40/30 - 100 %
14.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 85/65 - 100 %
46.750 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 105/80 - 100 %
60.830 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 110/90 - 100 %
69.960 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 130/100 - 100 %
85.910 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 160/125 - 100 %
133.540 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 195/150 - 100 %
182.380 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 230/175 - 100 %
271.920 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 260/200 - 100 %
325.050 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 260/200 - 40 %
386.760 VND
232.056 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 320/250 - 40 %
772.200 VND
463.320 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 160/125 - 100 %
133.540 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 32/25 - 100 %
14.080 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 195/150 - 100 %
182.380 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 40/30 - 100 %
16.390 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 230/175 - 100 %
271.920 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 50/40 - 100 %
23.540 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 260/200 - 100 %
325.050 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 65/50 - 100 %
32.230 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 32/25 - 40 %
16.896 VND
10.138 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 40/30 - 40 %
18.480 VND
11.088 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 85/65 - 40 %
52.536 VND
31.522 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft