Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp điện thoại

35 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Cáp điện thoại 8 lõi đồng vinacap ( 200m/cuộn) - 100 %
1.112.751 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện thoại 4 lõi đồng vinacap (200m/cuộn) - 100 %
499.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện thoại chống ẩm SP 1 đôi 2 lõi 0,5mm (200m/cuộn) - 100 %
564.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện thoại chống ẩm SP 2 đôi 4 lõi 0,5mm (200m/cuộn) - 100 %
720.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện thoại Sino bọc PVC 2 đôi 4 lõi 0,5 (200m/cuộn) - 100 %
1.130.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện thoại Sino bọc PVC 4 đôi 8 lõi 0,5 (200m/cuộn) - 100 %
2.300.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện thoại Sino bọc PVC 6 đôi 12 lõi 0,5 (200m/cuộn) - 100 %
4.100.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện thoại Sino bọc PVC 10 đôi - 1 / 0,5 mm x 10P - 100 %
38.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện thoại Sino bọc PVC 20 đôi - 1 / 0,5 mm x 20P - 100 %
76.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện thoại Sino bọc PVC 25 đôi - 1 / 0,5 mm x 25P - 100 %
84.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện thoại Sino bọc PVC 30 đôi - 1 / 0,5 mm x 30P - 100 %
92.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện thoại Sino bọc PVC 40 đôi - 1 / 0,5 mm x 40P - 100 %
131.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện thoại Sino bọc PVC 50 đôi - 1 / 0,65 mm x 50P - 100 %
207.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện thoại Sino bọc PVC 60 đôi - 1 / 0,65 mm x 60P - 100 %
251.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện thoại Sino bọc PVC 100 đôi - 1 / 0,65 mm x 100P - 100 %
390.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft