Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện Cadisun

77 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Bảng giá bán buôn dây cáp điện CADISUN 2021 - 37 %
10.000 VND
6.300 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x2.5 - 35 %
11.119 VND
7.338 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x6.0 - 34 %
26.812 VND
17.696 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x6.0 - 35 %
117.723 VND
77.697 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x2.5 - 35 %
24.790 VND
16.361 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.5 - 34 %
15.390 VND
10.158 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x0.75 - 34 %
9.092 VND
6.001 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x4.0 - 34 %
17.612 VND
11.624 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x1.5 - 35 %
6.847 VND
4.519 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.0 - 35 %
11.143 VND
7.354 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x6.0 - 34 %
58.149 VND
38.379 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x4.0 - 35 %
38.926 VND
25.691 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn cứng VCSH 1x6.0 - 34 %
27.110 VND
17.893 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn cứng VCSH 1x4.0 - 34 %
18.139 VND
11.972 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn cứng VCSH 1x2.5 - 34 %
11.206 VND
7.396 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn cứng VCSH 1x1.5 - 34 %
7.045 VND
4.650 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x4.0 - 34 %
78.271 VND
51.659 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x2.5 - 34 %
50.568 VND
33.375 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x1.5 - 35 %
31.390 VND
20.717 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x1.0 - 34 %
22.375 VND
14.768 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x0.75 - 35 %
17.987 VND
11.871 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x6.0 - 34 %
90.113 VND
59.475 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x4.0 - 34 %
59.821 VND
39.482 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x2.5 - 34 %
39.034 VND
25.763 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.5 - 35 %
24.040 VND
15.866 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.0 - 34 %
17.327 VND
11.436 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x0.75 - 34 %
14.030 VND
9.260 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x6.0 - 34 %
62.669 VND
41.362 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x4.0 - 34 %
42.392 VND
27.979 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft