Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bóng đèn LED

83 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Bóng LED maxlight 5W loại thân nhôm - 100 %
93.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng LED maxlight 7W loại thân nhựa - 100 %
100.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng LED maxlight 7W loại thân nhôm - 100 %
121.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng LED maxlight 5W loại thân nhựa - 100 %
57.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led Bulb GL 3W/220VAC (ĐQ LEDBUGL 03765) - 100 %
98.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led Bulb GL 3W/220VAC (ĐQ LEDBUGL 03727) - 100 %
98.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led Bulb thân nhựa 7W/E27 (ĐQ LEDBU07 07765/07727) - 100 %
239.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led Bulb thân nhôm 5W/E27 (ĐQ LEDBU01 05765/05727) - 100 %
255.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led Bulb thân nhôm 5W/E27 (ĐQ LEDBU02 05765/05727) - 100 %
255.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led Bulb thân nhôm 5W/E27 (ĐQ LEDBU03 05765/05727) - 100 %
255.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led Bulb thân nhôm 7W/E27 (ĐQ LEDBU01 07765/07727) - 100 %
296.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led Bulb thân nhựa 5W/E27 (ĐQ LEDBU04 05765/05727) - 100 %
172.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led Bulb thân nhựa 5W/E27 (ĐQ LEDBU05 05765/05727) - 100 %
172.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led Bulb thân nhựa 5W/E27 (ĐQ LEDBU06 05765/05727) - 100 %
172.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led Bulb thân nhựa 5W/E27 (ĐQ LEDBU07 05765/05727) - 100 %
172.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led Bulb thân nhựa 7W/E27 (ĐQ LEDBU04 07765/07727) - 100 %
239.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led Bulb thân nhựa 7W/E27 (ĐQ LEDBU05 07765/07727) - 100 %
239.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led Bulb thân nhựa 7W/E27 (ĐQ LEDBU06 07765/07727) - 100 %
239.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn LED Bulb Deco Classic (FILAMENT) Philips 7.5W (LED A60/E27/806lm) - 100 %
244.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn LED BULD Essential (EcoBright) Philips 6W (LED 40W/440lm) - 100 %
49.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led đổi màu (Scene Switch) Philips 9.5 W (LED 60W/E27/A67) - 100 %
249.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn LED Bulb Deco Classic (Candle LED) Philips 5.5W (LED P45/E14/470lm) - 100 %
137.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn LED Bulb Deco Classic (FILAMENT) Philips 2.3W (LED ST64/E27/250lm) - 100 %
152.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn LED Buld Deco Classic (FILAMENT) Philips 4.3W (LED A60/E27/470lm) - 100 %
183.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng Led Bulb Gen 6 cao cấp (MegaBright) Philip 18W (LED 230V/A60/20000Lm) - 100 %
250.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng Led Bulb Gen 6 cao cấp (Mini Bulb) Philip 4W (LED 230V/P45/350ml) - 100 %
55.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn LED BULB Essential (Essential) Philips 3W (LED 230V/P45/200lm) - 100 %
39.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn LED BULB Essential (Essential) Philips 5W (LED 230V/A60/350lm) - 100 %
49.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn LED BULB Essential (Essential) Philips 7W (LED 230V/A60/540lm) - 100 %
79.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn LED BULB Essential (Essential) Philips 9W (LED 230V/A60/720lm) - 100 %
91.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng Led Bulb Gen 6 cao cấp (Mini Bulb) Philip 3W (LED 230V/P45/250Lm) - 100 %
49.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led Comet 30W (CB11H-30W) - 100 %
235.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led Comet 9W (CB11-9W) - 100 %
90.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft