Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây cáp điện Trần Phú

Dây cáp điện Trần Phú

135 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Bảng giá bán buôn dây điện Trần Phú năm 2021 - 33 %
10.000 VND
6.700 VND
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây cáp điện Trần Phú năm 2021 - 33 %
10.000 VND
6.700 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x6+1x4 - 33 %
183.824 VND
125.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x10 - 32 %
152.941 VND
104.000 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x10 0,6-1kV - 33 %
59.559 VND
40.500 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x10 - 32 %
227.941 VND
155.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x16 - 33 %
404.412 VND
275.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x6 - 33 %
169.118 VND
115.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x4 - 32 %
113.235 VND
77.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x120+1x70 - 33 %
2.654.412 VND
1.805.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x50+1x35 - 33 %
1.397.059 VND
950.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x35+1x25 - 32 %
985.294 VND
670.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x25+1x16 - 32 %
720.588 VND
490.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x16 +1x10 - 32 %
367.647 VND
250.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x4+1x2,5 - 33 %
106.912 VND
72.700 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x50 - 33 %
971.618 VND
660.700 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x25 - 32 %
485.735 VND
330.300 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x10 - 32 %
203.676 VND
138.500 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x6 - 32 %
130.735 VND
88.900 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x4 - 33 %
91.618 VND
62.300 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x25 - 32 %
323.529 VND
220.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x16 - 33 %
212.206 VND
144.300 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x10 - 32 %
138.235 VND
94.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x6 - 33 %
89.706 VND
61.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x4 - 33 %
61.765 VND
42.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x16 - 32 %
100.882 VND
68.600 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x240 - 32 %
6.102.941 VND
4.150.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x185 - 33 %
4.882.353 VND
3.320.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x150 - 33 %
3.897.059 VND
2.650.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x120 - 33 %
3.161.765 VND
2.150.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x95 - 32 %
2.573.529 VND
1.750.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x70 - 32 %
1.867.647 VND
1.270.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x50 - 33 %
1.397.059 VND
950.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x35 - 32 %
955.882 VND
650.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x25 - 32 %
705.882 VND
480.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x16 - 32 %
441.176 VND
300.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x10 - 33 %
289.706 VND
197.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x6 - 33 %
186.765 VND
127.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x4 - 32 %
135.294 VND
92.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x300+1x185 - 32 %
6.985.294 VND
4.750.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x240+1x150 - 32 %
5.470.588 VND
3.720.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x240+1x120 - 33 %
5.147.059 VND
3.500.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x185+1x120 - 33 %
4.382.353 VND
2.980.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x185+1x95 - 32 %
4.220.588 VND
2.870.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x150+1x120 - 32 %
3.867.647 VND
2.630.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x150+1x95 - 32 %
3.485.294 VND
2.370.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x120+1x95 - 32 %
2.941.176 VND
2.000.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x120+1x70 - 33 %
2.794.118 VND
1.900.000 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft