Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây cáp điện Trần Phú

Dây cáp điện Trần Phú

135 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x6+1x4 - 30 %
183.824 VND
130.515 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x10 - 30 %
152.941 VND
108.588 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x16 - 30 %
100.882 VND
71.626 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x4 - 30 %
61.765 VND
43.853 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x6 - 30 %
89.706 VND
63.691 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x10 - 29 %
138.235 VND
98.147 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x16 - 30 %
212.206 VND
150.666 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x25 - 29 %
323.529 VND
229.706 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x4 - 29 %
91.618 VND
65.049 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x6 - 29 %
130.735 VND
92.822 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x10 - 29 %
203.676 VND
144.610 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x25 - 29 %
485.735 VND
344.872 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x50 - 29 %
971.618 VND
689.849 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x4+1x2,5 - 29 %
106.912 VND
75.908 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x16 +1x10 - 30 %
367.647 VND
261.029 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x25+1x16 - 30 %
720.588 VND
511.617 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x35+1x25 - 29 %
985.294 VND
699.559 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x50+1x35 - 29 %
1.397.059 VND
991.912 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x120+1x70 - 29 %
2.654.412 VND
1.884.633 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x4 - 29 %
113.235 VND
80.397 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x6 - 29 %
169.118 VND
120.074 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x16 - 29 %
404.412 VND
287.133 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x10 - 30 %
227.941 VND
161.838 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x10 0,6-1kV - 29 %
59.559 VND
42.287 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x16 0,6-1kV - 29 %
97.059 VND
68.912 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x25 0,6-1kV - 29 %
154.412 VND
109.633 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x35 0,6-1kV - 30 %
211.765 VND
150.353 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x50 0,6-1kV - 29 %
294.118 VND
208.824 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x70 0,6-1kV - 30 %
414.706 VND
294.441 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x95 0,6-1kV - 29 %
569.118 VND
404.074 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x120 0,6-1kV - 30 %
714.706 VND
507.441 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x150 0,6-1kV - 29 %
891.176 VND
632.735 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x185 0,6-1kV - 30 %
1.117.647 VND
793.529 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x240 0,6-1kV - 30 %
1.455.441 VND
1.033.363 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x300 0,6-1kV - 29 %
1.781.618 VND
1.264.949 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x400 0,6-1kV - 29 %
2.290.735 VND
1.626.422 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x25 - 29 %
160.294 VND
113.809 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x35 - 29 %
219.118 VND
155.574 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x50 - 30 %
301.471 VND
214.044 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x70 - 30 %
426.471 VND
302.794 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x95 - 30 %
595.441 VND
422.763 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x120 - 30 %
736.765 VND
523.103 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x150 - 29 %
923.529 VND
655.706 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x185 - 29 %
1.160.294 VND
823.809 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x240 - 30 %
1.455.882 VND
1.033.676 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x300 - 30 %
1.908.824 VND
1.355.265 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft