Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Máng Đèn Maxlight

21 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Máng đèn Maxlight Neon T5 (8W) - 100 %
63.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight Neon T5 (14W) - 100 %
63.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight Neon T5 (21W) - 100 %
77.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight Neon T5 (26W) - 100 %
86.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight Neon T5 (28W) - 100 %
92.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight T8 chụp kép (1,2m) - 100 %
315.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight T8 chụp kép (0,6m) - 100 %
250.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight T8 chống nổ (1x1,2m) - 100 %
714.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight T8 chống nổ (2x1,2m) - 100 %
860.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight LED T5 (4W) - 100 %
119.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight LED T5 (8W) - 100 %
143.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight LED T5 (12W) - 100 %
157.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight LED T5 (16W) - 100 %
193.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight T8 (0,6m) - 100 %
73.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight T8 (1,2m) - 100 %
80.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight T8 chống thấm đơn (0,6m) - 100 %
236.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight T8 chống thấm đơn (1,2m) - 100 %
286.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight T8 chống thấm kép (1,2m) - 100 %
343.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight T8 chống thấm kép (0,6m) - 100 %
286.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight T8 chụp đơn (0,6m) - 100 %
200.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Maxlight T8 chụp đơn (1,2m) - 100 %
250.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft