Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Cáp nhôm bọc

244 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x35 mm2 Cadi - NH - 100 %
23.919 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x50 mm2 Cadi - NH - 100 %
33.514 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x16 mm2 - Cadi NH - 100 %
9.122 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x25 mm2 - Cadi NH - 100 %
12.433 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x35 mm2 - Cadi NH - 100 %
15.676 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x50 mm2 - Cadi NH - 100 %
22.109 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x70 mm2 - Cadi NH - 100 %
30.203 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x50 mm2 - Cadi NH - 100 %
43.568 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x16 mm2 Cadi - NH - 100 %
13.784 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x25 mm2 Cadi - NH - 100 %
18.784 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x16 mm2 - Cadi NH - 100 %
17.973 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 4x35 - 100 %
55.380 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 4x50 - 100 %
76.845 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x16 - 100 %
25.189 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x35 - 100 %
41.443 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x150 mm2 Cadi - NH - 100 %
93.919 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x185 mm2 Cadi - NH - 100 %
118.919 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x240 mm2 Cadi - NH - 100 %
151.352 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x300 mm2 Cadi - NH - 100 %
190.541 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x70 mm2 Cadi - NH - 100 %
45.136 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x95 mm2 Cadi - NH - 100 %
60.811 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x120 mm2 Cadi - NH - 100 %
76.082 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x11 mm2 - Cadi NH - 100 %
7.095 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x95 mm2 - Cadi NH - 100 %
40.406 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x35 mm2 - Cadi NH - 100 %
31.217 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x120 mm2 - Cadi NH - 100 %
50.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x11 mm2 Cadi - NH - 100 %
10.964 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x70 mm2 - Cadi NH - 100 %
59.649 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x95 mm2 - Cadi NH - 100 %
78.379 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x120 mm2 - Cadi NH - 100 %
98.649 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x150 mm2 - Cadi NH - 100 %
121.622 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x185 mm2 - Cadi NH - 100 %
156.757 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x240 mm2 - Cadi NH - 100 %
198.649 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x300 mm2 - Cadi NH - 100 %
254.055 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x11 mm2 - Cadi NH - 100 %
14.325 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x25 mm2 - Cadi NH - 100 %
24.865 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft