Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Đèn chiếu sáng nhà xưởng công nghiệp - Đèn chiếu pha

Đèn chiếu sáng nhà xưởng công nghiệp - Đèn chiếu pha

30 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Bóng đèn Halogen Plusline L R7S 1CT/10 Philips - 100 %
67.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Halogen Plusline L R7S 1CT/10 Philips 1500W - 100 %
77.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Halogen Twistline Basic MR16 Philips - 100 %
26.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Halogen Dichroic MR Basic MR16 Philips - 100 %
34.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn HalogenA Par20 10D 1CT/15 Philips - 100 %
101.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn HalogenA Par30S/38 30D 1CT/15 Philips - 100 %
127.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Halogen Plusline C R7S 1CT/10x10F Philips - 100 %
34.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Halogen Plusline S R7S 1CT/10x10F Philips - 100 %
36.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chóa đèn âm trần Halogen (dạng chén) 1 x Max 50W/12V-GU5.3 (QBS024) - 100 %
76.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chóa đèn âm trần Halogen (dạng chén) 1 x Max 50W/12V-GU5.3 (QBS025) - 100 %
83.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chóa đèn âm trần Halogen (dạng chén) 1 x Max 50W/12V-GU5.3 (QBS026) - 100 %
82.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chóa đèn âm trần Halogen (dạng chén) 1 x Max 50W/12V-GU5.3 (QBS027) - 100 %
124.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chóa đèn âm trần Halogen (dạng chén) 1 x Max 50W/12V-GU5.3 (QBS028) - 100 %
208.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chóa đèn âm trần Halogen (dạng chén) 1 x Max 50W/12V-GU5.3 (QBS029) - 100 %
223.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight Halogen 1 Bóng x Max 50W/12V-GU5.3 (LBX300) - 100 %
519.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight Halogen 2 Bóng x Max 50W/12V-GU5.3 (LBX300) - 100 %
760.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight Halogen 3 Bóng x Max 50W/12V-GU5.3 (LBX300) - 100 %
990.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight Halogen 4 Bóng x Max 50W/12V-GU5.3 (LBX300) - 100 %
1.325.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Biến áp điện tử Halogen (LET ET-E 10W LED) - 100 %
71.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Biến áp điện tử Halogen (LET ET-S 15W LED) - 100 %
78.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Biến áp điện tử Halogen (ET - E 60W) - 100 %
79.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Biến áp điện tử Halogen (MT - S 50W) - 100 %
173.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Biến áp điện tử Halogen (ET - S 150W) - 100 %
79.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chóa đèn âm trần Halogen (dạng chén) 1 x Max 50W/12V-GU5.3 (QBS022) - 100 %
47.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft