Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện Sino

68 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x6.0 - 100 %
95.550 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x5.5 - 100 %
69.090 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x6.0 - 100 %
73.290 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x8.0 - 100 %
95.550 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x10.0 - 100 %
119.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x0.5 - 100 %
14.490 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x0.75 - 100 %
17.010 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x1.0 - 100 %
21.630 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x1.25 - 100 %
23.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x1.5 - 100 %
29.610 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x2.0 - 100 %
36.225 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x2.5 - 100 %
43.890 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x3.5 - 100 %
59.430 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x4.0 - 100 %
66.360 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x5.5 - 100 %
89.460 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x8 - 100 %
124.950 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x10 - 100 %
155.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x2.5 - 100 %
34.125 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x3.5 - 100 %
46.725 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x4.0 - 100 %
51.450 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x0.5 - 100 %
11.130 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x0.75 - 100 %
13.650 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x1.0 - 100 %
17.010 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x1.25 - 100 %
18.375 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x1.5 - 100 %
23.310 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x2.0 - 100 %
28.560 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây súp dính VFF 2x1.25 - 100 %
9.450 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây súp dính VFF 2x1.5 - 100 %
10.710 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây súp dính VFF 2x2.0 - 100 %
14.490 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây súp dính VFF 2x2.5 - 100 %
17.640 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây súp dính VFF 2x0.5 - 100 %
4.320 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây súp dính VFF 2x0.7 - 100 %
5.670 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây súp dính VFF 2x0.75 - 100 %
6.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây súp dính VFF 2x1.0 - 100 %
8.190 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây đơn mềm VSF 1x16 - 100 %
56.910 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây đơn mềm VSF 1x25 - 100 %
86.625 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây đơn mềm VSF 1x6.0 - 100 %
20.475 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây đơn mềm VSF 1x10 - 100 %
36.330 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây đơn mềm VSF 1x0.5 - 100 %
2.055 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây đơn mềm VSF 1x0.7 - 100 %
2.625 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây đơn mềm VSF 1x0.75 - 100 %
2.895 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây đơn mềm VSF 1x1.0 - 100 %
3.675 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây đơn mềm VSF 1x1.25 - 100 %
5.040 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây đơn mềm VSF 1x1.5 - 100 %
5.565 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây đơn mềm VSF 1x2.0 - 100 %
7.560 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây đơn mềm VSF 1x2.5 - 100 %
8.925 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây đơn mềm VSF 1x3.0 - 100 %
11.130 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây đơn mềm VSF 1x4.0 - 100 %
14.175 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft