Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Ống luồn dây điện

322 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 50/40 - 41 %
26.664 VND
15.998 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 65/50 - 41 %
35.904 VND
21.542 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 105/80 - 40 %
69.300 VND
41.580 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 130/100 - 40 %
85.800 VND
51.480 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PVC, ống bưu điện luồn cáp viễn thông D60x4 - 50 %
82.000 VND
41.000 VND
Chọn so sánh
Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa PVC - D38 (1-1/2") - 100 %
31.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa PVC - D32 (1-1/4") - 100 %
24.640 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa PVC - D16 (1/2") - 100 %
10.920 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ống ruột gà lõi thép bọc nhựa PVC - D25 (1") - 100 %
18.480 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 39x18 mm - GA39/01 (2 m/ cây) - 100 %
35.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN DẸP 100MM MP 100-60 - 100 %
236.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN DẸP 100MM MP 100-40 - 100 %
185.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN DẸP 80MM MP 80-50 - 100 %
150.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN DẸP 60MM MP 60-40 - 100 %
93.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN DẸP 50MM MP 50-35 - 100 %
74.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN DẸP 40MM MP 40-22 - 100 %
45.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN DẸP 30MM MP 30-16 - 100 %
28.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN DẸP 25MM MP 25-14 - 100 %
21.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN DẸP 20MM MP 20-10 - 100 %
15.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN ĐÀN HỒI MÀU TRẮNG Ø32 A9032 CT - 100 %
402.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN ĐÀN HỒI Ø32 A9032CM - 100 %
402.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN ĐÀN HỒI MÀU TRẮNG Ø25 A9025 CT - 100 %
327.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN ĐÀN HỒI Ø25 A9025CM - 100 %
327.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN ĐÀN HỒI MÀU TRẮNG Ø20 A9020 CT - 100 %
284.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN ĐÀN HỒI Ø20 A9020 CM - 100 %
284.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN ĐÀN HỒI MÀU TRẮNG Ø16 A9016 CT - 100 %
229.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN ĐÀN HỒI Ø16 A9016 CM - 100 %
229.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
KẸP ĐỠ ỐNG 32MM A280-32 - 100 %
4.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
KẸP ĐỠ ỐNG 25MM A280-25 - 100 %
2.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
KẸP ĐỠ ỐNG 20MM A280-20 - 100 %
1.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
KẸP ĐỠ ỐNG 16MM A280-16 - 100 %
1.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft