Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Ống luồn dây điện

218 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 85/65 - 100 %
42.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
 Ống gen luồn dây mềm Vanlock D20 - VL9020CL (độ dài 50m/ cuộn) - 100 %
185.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
 Ống gen luồn dây mềm Vanlock D16 - VL9016CL (độ dài 50m/ cuộn) - 100 %
154.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 320/250 - 100 %
643.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 260/200 - 100 %
322.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 230/175 - 100 %
25.850 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 195/150 - 100 %
170.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 160/125 - 100 %
114.950 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 130/100 - 100 %
71.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 105/80 - 100 %
57.750 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 85/65 - 100 %
43.780 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 40/30 - 100 %
15.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Lò xo uống ống gen luồn dây điện SP16 - 100 %
69.960 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Kìm cắt ống luồn dây điện PVC 1-5/8" - 100 %
484.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Kẹp đỡ ống luồn dây điện D16 ( E280/16) - 100 %
1.298 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Côn thu cho ống luồn dây điện D20/16 (LSP19) - 100 %
2.420 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đầu, khớp nối ren cho ống luồn dây điện D16 (E258+281/16) - 100 %
2.420 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Nắp đậy cho hộp chia ngả ống luồn dây điện - E240LS - 100 %
1.760 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Khớp nối trơn/ măng xông cho ống luồn dây điện D16 (E242/16) - 100 %
9.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft