Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

0931.789.955

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Ống luồn dây điện

230 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 130/100 - 40 %
85.800 VND
51.480 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 105/80 - 40 %
69.300 VND
41.580 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 65/50 - 41 %
35.904 VND
21.542 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 50/40 - 41 %
26.664 VND
15.998 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PVC, ống bưu điện luồn cáp viễn thông D60x4 - 50 %
66.000 VND
33.000 VND
Chọn so sánh
ống ruột gà lõi thép bọc nhựa PVC - D38 (1-1/2") - 20 %
31.500 VND
25.200 VND
Chọn so sánh
ống ruột gà lõi thép bọc nhựa PVC - D32 (1-1/4") - 21 %
24.640 VND
19.700 VND
Chọn so sánh
ống ruột gà lõi thép bọc nhựa PVC - D25 (1") - 20 %
18.480 VND
14.784 VND
Chọn so sánh
Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa PVC - D16 (1/2") - 21 %
10.920 VND
8.700 VND
Chọn so sánh
ống ruột gà lõi thép D32 (1 1/4") - 20 %
19.600 VND
15.680 VND
Chọn so sánh
ống ruột gà lõi thép D25 (1") - 20 %
13.440 VND
10.752 VND
Chọn so sánh
ống ruột gà lõi thép D16 (1/2") - 20 %
8.400 VND
6.800 VND
Chọn so sánh
ống ruột gà lõi thép D20 (3/4") - 20 %
9.100 VND
7.280 VND
Chọn so sánh
ống ruột gà lõi thép bọc nhựa PVC - D50 (2") - 20 %
43.400 VND
34.720 VND
Chọn so sánh
ống ruột gà lõi thép bọc nhựa PVC - D20 (3/4") - 20 %
13.600 VND
11.000 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft