Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn LED Panel

32 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Đèn LED Maxlight LED Panel 660 - 100 %
1.717.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED Maxlight LED Panel 360 - 100 %
857.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED Maxlight LED Panel 3120 - 100 %
1.717.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED Maxlight LED Panel 6120 - 100 %
3.143.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED Maxlight LED Panel 330 - 100 %
457.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led Panel 54W/100-250VAC (ĐQ LEDPN01 54765/54727 600x600) - 100 %
3.486.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led Panel 45W/100-250VAC (ĐQ LEDPN01 45765/45727 600x1200) - 100 %
5.413.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led Panel 60W/100-250VAC (ĐQ LEDPN01 60765/60727 600x1200) - 100 %
5.786.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led Panel 72W/100-250VAC (ĐQ LEDPN01 72765/72727 600x1200) - 100 %
6.604.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led Panel 12W/100-250VAC (ĐQ LEDPN02 12765 155/12727 155) - 100 %
551.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led Panel 16W/100-250VAC (ĐQ LEDPN02 16765 200/16727 200) - 100 %
734.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led Panel 8W/100-250VAC (ĐQ LEDPN04 08765 140/08727 140) - 100 %
367.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led Panel 12W/100-250VAC (ĐQ LEDPN04 12765 180/12727 180) - 100 %
551.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led Panel 16W/100-250VAC (ĐQ LEDPN04 16765 240/16727 240) - 100 %
808.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led Panel 6W/100-250VAC (ĐQ LEDPN02 06765 100/06727 100) - 100 %
349.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led Panel 15W/100-250VAC (ĐQ LEDPN04 15765 220/15727 220) - 100 %
753.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led Panel 10W/100-250VAC (ĐQ LEDPN01 10765/10727 300x300) - 100 %
1.074.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led Panel 12W/100-250VAC (ĐQ LEDPN01 12765/12727 300x300) - 100 %
1.100.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led Panel 18W/100-250VAC (ĐQ LEDPN01 18765/18727 300x300) - 100 %
1.260.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led Panel 18W/100-250VAC (ĐQ LEDPN01 18765/18727 300x600) - 100 %
1.743.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led Panel 22W/100-250VAC (ĐQ LEDPN01 22765/22727 300x600) - 100 %
1.867.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led Panel 24W/100-250VAC (ĐQ LEDPN01 24765/24727 300x600) - 100 %
1.914.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led Panel 36W/100-250VAC (ĐQ LEDPN01 36765/36727 300x1200) - 100 %
3.211.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led Panel 45W/100-250VAC (ĐQ LEDPN01 45765/45727 300x1200) - 100 %
3.220.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led Panel 54W/100-250VAC (ĐQ LEDPN01 54765/54727 300x1200) - 100 %
3.640.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led Panel 36W/100-250VAC (ĐQ LEDPN01 36765/36727 600x600) - 100 %
2.936.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led Panel 45W/100-250VAC (ĐQ LEDPN01 45765/45727 600x600) - 100 %
3.211.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft