Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Phụ kiện đèn Huỳnh Quang

Phụ kiện đèn Huỳnh Quang

16 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (điện tử) 2x20/40W (CEBS240) - 100 %
70.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (điện tử) 20/40W (CEBS140) - 100 %
60.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (điện tử) 2x36/40W (CEB240) - 100 %
62.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (điện tử) 36/40W (CEB140) - 100 %
41.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (điện tử) 18/20W (CEB120) - 100 %
38.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (tiêu chuẩn) 36/40W (CBC40) - 100 %
42.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (tiêu chuẩn) 18/20W (CBC20) - 100 %
42.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (tiêu chuẩn) 36/40W (CBEV40) - 100 %
42.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (tiêu chuẩn) 18/20W (CBEV20) - 100 %
42.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (mỏng) 36/40W (CBI40) - 100 %
42.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (mỏng) 18/20W (CBI20) - 100 %
42.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (mỏng) 36/40W (CBL40) - 100 %
42.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (mỏng) 18/20W (CBL20) - 100 %
42.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Starter 220/240V (SC111) - 100 %
2.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Starter 220/240V (ST111) - 100 %
2.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Starter 110/130V (S2) - 100 %
4.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft