Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp điện

2031 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x6+1x4 - 23 %
138.462 VND
108.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 1x185 - 27 %
473.756 VND
345.842 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x16+1x10 - 100 %
197.780 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x70+1x50 - 100 %
733.370 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Sino, Cáp ngầm DSTA 4x10 - 100 %
120.750 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Sino, Cáp ngầm DSTA 2x6 - 100 %
49.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Sino, Cáp ngầm DSTA 3x4 - 100 %
48.750 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x10 - 23 %
115.385 VND
90.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x10+1x6 - 100 %
132.330 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 2x4 - 100 %
45.496 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x50+1x35 - 100 %
529.430 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 4x16 - 100 %
209.660 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x70 - 100 %
601.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x35 mm2 Cadi - NH - 100 %
23.919 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x25 mm2 Cadi - NH - 100 %
18.784 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x16 mm2 Cadi - NH - 100 %
13.784 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x70 mm2 - Cadi NH - 100 %
30.203 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x50 mm2 - Cadi NH - 100 %
22.109 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x35 mm2 - Cadi NH - 100 %
15.676 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x25 mm2 - Cadi NH - 100 %
12.433 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x16 mm2 - Cadi NH - 100 %
9.122 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x50 mm2 - Cadi NH - 100 %
43.568 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x16 mm2 - Cadi NH - 100 %
17.973 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x10 - 23 %
166.667 VND
130.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x16 - 22 %
305.128 VND
238.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x6 - 23 %
121.795 VND
95.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x4 - 22 %
85.897 VND
67.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x120+1x70 - 22 %
2.005.256 VND
1.564.100 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x50+1x35 - 23 %
900.513 VND
702.400 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x35+1x25 - 22 %
621.410 VND
484.700 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x25+1x16 - 23 %
443.295 VND
345.770 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x16 +1x10 - 22 %
276.923 VND
216.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x4+1x2,5 - 22 %
80.769 VND
63.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x50 - 23 %
734.103 VND
572.600 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x25 - 22 %
366.923 VND
286.200 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x10 - 22 %
153.846 VND
120.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x6 - 23 %
98.718 VND
77.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x4 - 23 %
69.231 VND
54.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x25 - 22 %
244.615 VND
190.800 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x16 - 22 %
160.256 VND
125.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x10 - 22 %
103.846 VND
81.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x6 - 23 %
67.949 VND
53.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x4 - 23 %
45.513 VND
35.500 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x16 - 23 %
76.154 VND
59.400 VND
Chọn so sánh
Cáp bọc cao su Goldcup 3x10+6 - 100 %
116.164 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp bọc cao su Goldcup 3x2.5 - 100 %
26.978 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp bọc cao su Goldcup 3x1.5 - 100 %
19.099 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft