Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp điện

2038 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
446.368 VND
Chọn so sánh
1.798.355 VND
Chọn so sánh
2.943.513 VND
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 3Cx0,75 SQmm - SangJin - 100 %
23.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x4 - 29 %
16.111 VND
11.439 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x4 - 30 %
34.206 VND
24.286 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x6 - 29 %
50.173 VND
35.623 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x10 - 29 %
77.239 VND
54.840 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x16 - 29 %
117.118 VND
83.154 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x6 - 30 %
72.251 VND
51.298 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x16 - 29 %
170.818 VND
121.281 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x25 - 29 %
264.632 VND
187.889 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x2,5+1x1,5 - 29 %
40.300 VND
28.613 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x6+1x4 - 29 %
87.418 VND
62.067 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x10+1x6 - 29 %
134.439 VND
95.452 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x16 +1x10 - 30 %
207.513 VND
147.334 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x25+1x16 - 29 %
318.618 VND
226.219 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x4 - 29 %
66.359 VND
47.115 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x6 - 29 %
94.370 VND
67.003 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x10 - 29 %
148.118 VND
105.164 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3x6 - 29 %
82.614 VND
58.656 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3x6+1x4 - 30 %
98.120 VND
69.665 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x16 - 30 %
25.189 VND
17.884 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x35 - 29 %
41.443 VND
29.425 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft