Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp điện

2037 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Sino, Cáp ngầm DSTA 4x10 - 100 %
120.750 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Sino, Cáp ngầm DSTA 2x6 - 100 %
49.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Sino, Cáp ngầm DSTA 3x4 - 100 %
48.750 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x400 - 31 %
1.751.026 VND
1.225.718 VND
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây cáp điện CADIVI năm 2021 - 30 %
10.000 VND
7.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x2,5 - 30 %
16.674 VND
11.672 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 95 - 30 %
446.368 VND
312.458 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x95 - 30 %
933.987 VND
653.791 VND
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây cáp điện Trần Phú năm 2021 - 33 %
10.000 VND
6.700 VND
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây điện Trần Phú năm 2021 - 33 %
10.000 VND
6.700 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x185 - 30 %
1.798.355 VND
1.258.849 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x6+1x4 - 33 %
183.824 VND
125.000 VND
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây cáp điện CADISUN 2021 - 30 %
10.000 VND
7.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x300 - 31 %
2.943.513 VND
2.060.459 VND
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây cáp điện Goldcup năm 2021 - 30 %
10.000 VND
7.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x10 - 32 %
152.941 VND
104.000 VND
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 3Cx0,75 SQmm - SangJin - 100 %
23.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x35 mm2 Cadi - NH - 100 %
23.919 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x50 mm2 Cadi - NH - 100 %
33.514 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x16 mm2 - Cadi NH - 100 %
9.122 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x25 mm2 - Cadi NH - 100 %
12.433 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x35 mm2 - Cadi NH - 100 %
15.676 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x50 mm2 - Cadi NH - 100 %
22.109 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x70 mm2 - Cadi NH - 100 %
30.203 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x50 mm2 - Cadi NH - 100 %
43.568 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x16 mm2 Cadi - NH - 100 %
13.784 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x25 mm2 Cadi - NH - 100 %
18.784 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x16 mm2 - Cadi NH - 100 %
17.973 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x4 - 30 %
19.040 VND
13.328 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x4 - 31 %
41.262 VND
28.883 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x6 - 31 %
59.503 VND
41.652 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x10 - 31 %
92.156 VND
64.509 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x16 - 30 %
141.170 VND
98.819 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x6 - 31 %
86.752 VND
60.726 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x16 - 30 %
207.550 VND
145.285 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x25 - 30 %
320.354 VND
224.248 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x2,5+1x1,5 - 31 %
49.143 VND
34.400 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x6+1x4 - 30 %
104.944 VND
73.461 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x10+1x6 - 31 %
162.179 VND
113.525 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x16 +1x10 - 30 %
251.751 VND
176.226 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x25+1x16 - 30 %
386.460 VND
270.522 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x4 - 31 %
78.859 VND
55.201 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x6 - 30 %
113.561 VND
79.493 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x10 - 30 %
178.585 VND
125.010 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3x6 - 31 %
100.086 VND
70.060 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3x6+1x4 - 31 %
118.492 VND
82.944 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x35 - 30 %
529.158 VND
370.411 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x10 0,6-1kV - 33 %
59.559 VND
40.500 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft