Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện

361 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Bảng giá bán buôn dây cáp điện CADIVI năm 2021 - 28 %
10.000 VND
7.200 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x6.0 - 30 %
21.581 VND
15.107 VND
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây cáp điện Goldcup năm 2021 - 30 %
10.000 VND
7.000 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x1.5 - 30 %
5.467 VND
3.827 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x4.0 - 31 %
14.106 VND
9.874 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x0.75 - 31 %
7.046 VND
4.932 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.5 - 31 %
12.026 VND
8.418 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x2.5 - 31 %
19.432 VND
13.602 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x6.0 - 30 %
93.494 VND
65.446 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x2.5 - 30 %
31.590 VND
22.113 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x1.5 - 31 %
19.879 VND
13.915 VND
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x1.5 - 100 %
9.374 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.0 - 30 %
8.680 VND
6.076 VND
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây điện Trần Phú năm 2021 - 23 %
10.000 VND
7.700 VND
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây cáp điện Trần Phú năm 2021 - 23 %
10.000 VND
7.700 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x6.0 - 23 %
30.584 VND
23.550 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x4.0 - 23 %
20.584 VND
15.850 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x2.5 - 24 %
13.416 VND
10.330 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x1.5 - 24 %
8.260 VND
6.360 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x6.0 - 24 %
64.416 VND
49.600 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x4.0 - 23 %
43.506 VND
33.500 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x2.5 - 23 %
28.961 VND
22.300 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.5 - 23 %
17.597 VND
13.550 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.0 - 23 %
12.805 VND
9.860 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x4.0 - 30 %
30.741 VND
21.519 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x6.0 - 30 %
46.237 VND
32.366 VND
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x6.0 - 100 %
95.550 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây súp dính VCmD 2x0.5 - 31 %
4.362 VND
3.053 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây súp dính VCmD 2x0.75 - 31 %
6.249 VND
4.374 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây súp dính VCmD 2x1.0 - 31 %
7.839 VND
5.487 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây súp dính VCmD 2x1.5 - 30 %
11.048 VND
7.734 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây súp dính VCmD 2x2.5 - 31 %
17.809 VND
12.466 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x1.0 - 30 %
3.830 VND
2.681 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x10.0 - 30 %
38.174 VND
26.722 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft