Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện

361 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Bảng giá bán buôn dây cáp điện CADIVI năm 2021 - 28 %
10.000 VND
7.200 VND
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây cáp điện CADISUN 2021 - 40 %
10.000 VND
6.000 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x2.5 - 41 %
11.119 VND
6.671 VND
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây cáp điện Goldcup năm 2021 - 30 %
10.000 VND
7.000 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x6.0 - 41 %
26.812 VND
16.087 VND
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x1.5 - 100 %
9.374 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x2.5 - 30 %
31.590 VND
22.113 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x1.5 - 31 %
19.879 VND
13.915 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x6.0 - 40 %
117.723 VND
70.634 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x2.5 - 40 %
24.790 VND
14.874 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.5 - 40 %
15.390 VND
9.234 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x0.75 - 41 %
9.092 VND
5.455 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x4.0 - 41 %
17.612 VND
10.567 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x1.5 - 41 %
6.847 VND
4.108 VND
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây cáp điện Trần Phú năm 2021 - 23 %
10.000 VND
7.700 VND
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây điện Trần Phú năm 2021 - 23 %
10.000 VND
7.700 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.0 - 40 %
11.143 VND
6.686 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x6.0 - 23 %
30.584 VND
23.550 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x4.0 - 23 %
20.584 VND
15.850 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x2.5 - 24 %
13.416 VND
10.330 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x1.5 - 24 %
8.260 VND
6.360 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x6.0 - 24 %
64.416 VND
49.600 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x4.0 - 23 %
43.506 VND
33.500 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x2.5 - 23 %
28.961 VND
22.300 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.5 - 23 %
17.597 VND
13.550 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.0 - 23 %
12.805 VND
9.860 VND
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x6.0 - 100 %
95.550 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x6.0 - 41 %
58.149 VND
34.889 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x4.0 - 40 %
38.926 VND
23.356 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x240 - 31 %
1.281.979 VND
897.385 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x185 - 30 %
969.501 VND
678.651 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x150 - 30 %
794.300 VND
556.010 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x120 - 31 %
632.279 VND
442.595 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x6 - 29 %
66.452 VND
47.845 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x4 - 29 %
44.452 VND
32.005 VND
Chọn so sánh
Dây điện bốn ruột mềm 4x2,5 - Hàn Quốc - Korea (100m/cuộn) - 100 %
2.110.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện bốn ruột mềm 4x1,5 - Hàn Quốc - Korea (100m/cuộn) - 100 %
1.390.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện ba ruột mềm 3x2,5 - Hàn Quốc - Korea (100m/cuộn) - 100 %
1.612.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện ba ruột mềm 3x1,5 - Hàn Quốc - Korea (100m/cuộn) - 100 %
1.129.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện đôi mềm dẹt 2x6,0 mm2 - Hàn Quốc - Korea (100m/cuộn) - 100 %
3.016.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện đôi mềm dẹt 2x4,0 mm2 - Hàn Quốc - Korea (100m/cuộn) - 100 %
1.865.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện đôi mềm dẹt 2x2,5 - Hàn Quốc - Korea (100m/cuộn) - 100 %
1.250.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện đôi mềm dẹt 2x1,5 - Hàn Quốc - Korea (200m/cuộn) - 100 %
1.469.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện đôi mềm dẹt 2x0,75 - Hàn Quốc - Korea (200m/cuộn) - 100 %
860.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x2.5 - 34 %
57.436 VND
38.482 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x1.5 - 34 %
35.641 VND
23.879 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x2.5 - 31 %
63.729 VND
44.610 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft